Обяви процедури за подбор на образователен медиатор и помощник на учителя

28.10.2022 – Заповед и протоколи за подбор на „Образователен модератор“ и „Помощник на учителя“

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ„КОМПЕНСИРАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ГР. ЛОЗНИЦА“, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“,  ПО ДОГОВОР № НПОД – БС33.4-003/07.10.2022 г.ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА


ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ ПО  ПРОЕКТ„КОМПЕНСИРАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ГР. ЛОЗНИЦА“, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“ ПО ДОГОВОР № НПОД – БС33.4-003/07.10.2022 г.ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА