За общината

Община Лозница е разположена в южната част на област Разград. С площта си от 240,613 km2 заема 6-о, предпоследно място сред 7-те общини на областта, което съставлява 9,9% от територията на областта. Границите ѝ са следните: на северозапад – община Разград; на североизток – община Самуил; на изток – община Хитрино, област Шумен; на юг – община Търговище, област Търговище.