Контакти

7290 град Лозница, Област Разград

ул. „Васил Левски” 6

Факс: 08475 24 03

Технически сътрудник: 08475 25 39

Фронт офис: 08475 25 51

E-mail: obshtina@loznitsa.bg

БАНКОВИ СМЕТКИ

BG39IORT81163101000000

BG59IORT81168401000100

BIC на Инвестбанк АД – клон Разград – IORTBGSF