Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ Разград

Заповеди на ОД „Земеделие“ гр. Разград за определяне цена за ползването на имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за 2022-2023 г.

26.10.2022

20.10.2022