Актуално

 • Заповед процедура отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
  ЗАПОВЕД № 42 / 13.01.2022 г. – На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 209 по Протокол № … Read More
 • Заповеди полски пътища
  Заповеди на ОД „Земеделие“ гр. Разград за определяне цена на имоти общинска собственост, представляващи полски пътища Заповед – землище с. Бели лом Заповед – землище с. Чудомир Заповед – землище с. Гороцвет Заповед – землище с. Градина Заповед – землище с. Каменар Заповед – землище с. Крояч Заповед – землище с. Ловско Заповед – землище … Read More
 • Заповед класиране търг (Обект 3)
  Заповед N.21/07.01.2022 г. – Резултат от проведен търг за купувач на стояща дървесина (Обект 3) Протокол от заседание на комисия
 • Заповед класиране търг (Обект 2)
  Заповед N.20/07.01.2022 – Резултат от проведен търг за купувач на стояща дървесина Протокол от заседание на комисия
 • Заповед за прекратяване на открит конкурс (Обект 1)
  Заповед N.19/07.01.2022 г . за прекратяване на открит конкурс от дейности включващи добив/сеч на маркирана дървесина (Обект 1) Протокол от заседание на комисия за Обект 1
 • Проект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница
  Публикация за предстояща встъпителна пресконференция и първа копка Уважаеми съграждани, Община Лозница има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ по проект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие към Европейския съюз, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., процедура … Read More
 • Заповед за продажба спечелен търг
  ЗАПОВЕД № 10/04.01.2022 г.  На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 203 от … Read More
 • Заповед за продажба спечелен търг
  ЗАПОВЕД №668/30.12.2021 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 187 от … Read More
 • Провеждане на явен търг за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен
  ЗАПОВЕД № 653 / 21.12.2021 – Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2021 г. Документи за участие Карнет-описи – част 1 Карнет-описи – част 2 Документи участие
 • Провеждане на явен търг за продажба на стояща дървесина на корен
  ЗАПОВЕД № 652 / 21.12.2021 – Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2021 г. Документи за участие – ИЗТЕГЛИ
 • Процедура за открит конкурс добив/сеч на маркирана дървесина
  ЗАПОВЕД № 651 / 21.12.2021 – Откриване процедура за извършване на комплекс от дейности включващи добив/сеч на маркирана дървесина. Документи за участие – ИЗТЕГЛИ
 • Заповед процедура отдаване под наем на общински терени
  ЗАПОВЕД № 636 / 13.12.2021 гр. Лозница         На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 202 по Протокол … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг
  ЗАПОВЕД № 634/13.12.2021 г. гр. Лозница        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 203 по Протокол … Read More
 • Заповед за провеждане на публичен търг
  ЗАПОВЕД № 621/29.11.2021 г. гр. Лозница На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1, чл. 59, ал. 6 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № … Read More
 • Заповед продажба на поземлен имот
  ЗАПОВЕД № 595/09.11.2021 г.  На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 187 … Read More
 • Временно ограничение за движение
  ЗАПОВЕД № 577/03.11.2021 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с почистване на храстовидни растителност в град Лозница на 04.11.2021 г. З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М: ВЪВЕЖДАМ временна забрана за движение на пътни превозни средства по следната улица: 1.1 Ул.“Странджа“ гр.Лозница,считано от 08:00часа до 17:00 часа на 04.11.2021 … Read More
 • Пробно гласуване с машини
 • Покана за консултации определяне състава на подвижна СИК
  Консултации за определяне състава на Подвижна СИК на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент,както и избори за народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 г. Изх. № 92- 00 – 45 Дата: 21.10.2021 г.   ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС” ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  „ИТН“ КОАЛИЦИЯ „БСП  ЗА  БЪЛГАРИЯ” ПОЛИТИЧЕСКА … Read More
 • Заповед за извършване продажба на поземлени имоти
  ЗАПОВЕД № 558 гр. Лозница, 20.10.2021 г.                                                                                                                               На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 34, ал.1, т.2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско … Read More
 • Заседание на Общински съвет на 29.10.2021
  О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Комисиите към Общински съвет ще заседават на 25.10.2021 г. /понеделник/ от 8:00ч.,  08:30ч,. 09:00ч., 09:30ч., 10:00ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница. На … Read More
 • Заповед търг – аренда на земеделски земи
  З  А  П  О  В  Е  Д    № 550 гр. Лозница,  19 Октомври 2021 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение №  183 от  30 Септември  2021 година на Общински съвет  гр. Лозница З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе явен търг за … Read More
 • Заповед търг – продажба на поземлени имоти
  ЗАПОВЕД № 553/19.10.2021 На основание чл. 44,  ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 187 по Протокол № 33/30.09.2021 г. на … Read More
 • Ученици от две общински училища на община Лозница получиха таблети
  В началото на седмицата в сградата на ЦПЛР-ОДК в присъствието на директорите на  СУ „Христо Ботев“ и НУ „Васил Левски“, Кметът на община Лозница г-н Севгин Шукри раздаде 50 таблети на ученици от уязвимите групи на двете  общински училища. Таблетите бяха осигурени по проект „Компенсиращи модели  и подкрепа  за децата и учениците на  гр. Лозница … Read More
 • Заповед за провеждане на конкурс за доставчици на социални услуги
  ЗАПОВЕД № 546/14.10.2021 На основание чл. 63, ал. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 64, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за социалните услуги, чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и чл. 44,         ал. 2 от ЗМСМА ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА:      Възлагане предоставянето на социални услуги, създадени … Read More
 • Заповед търг – терени за гаражни клетки и зеленчукопроизводство
  ЗАПОВЕД № 548/14.10.2021        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 184 по Протокол № 33/30.09.2021 г. … Read More
 • Заповед търг – рекламни табели
  ЗАПОВЕД № 547/14.10.2021        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 186 по Протокол № 33/30.09.2021 г. … Read More
 • Заповеди ОД „Земеделие“ Разград
  13.10.2021 З А П О В Е Д № ПО-09-392-2/11.10.2021г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), въз основа на доклада, изготвен по реда на чл. 37в, … Read More
 • Съобщение отпадъци
  Във връзка с наближаващия отоплителен сезон и съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3, т.15 и чл.112 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ СЕ ЗАБРАНЯВА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНОТО ИЗГАРЯНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА НЕРАЗРЕШЕНИ ЗА ТОВА МЕСТА. Съгласно чл. 133, ал.4 от ЗУО за нерегламентираното изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с … Read More
 • Обява процедури за подбор
  ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ ПО ДОГОВОР № БС33.3-008/20.09.2021 г. – ПРОЕКТ„КОМПЕНСИРАЩИ МОДЕЛИ И ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ГР. ЛОЗНИЦА ПРИ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА … Read More
 • Заседание на Общински съвет на 30.09.2021
  О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Комисиите към Общински съвет ще заседават на 20.09.2021 г. /понеделник/ от 8:00ч.  09:00ч,. 10:00ч., 11:00ч. и на 21.09.2021 г. / вторник/ от 8:00ч.  09:00ч,. 10:00ч. в Заседателната зала на Общински … Read More
 • Заповед спечелен търг
  ЗАПОВЕД № 499/07.09.2021 гр. Лозница        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.35, ал.6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 174 … Read More
 • Общинска служба по земеделие График за провеждане на заседания на комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Министерство на земеделието  храните и горите, Областна дирекция “Земеделие” Разград, Общинска служба по земеделие – Лозница ГРАФИК За провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-07-23/27.07.2021г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие“ гр.Разград за стопанската 2021/2022г. за землищата на общ.Лозница   Землище   Дата   Място за … Read More
 • Заповед публичен търг
  ЗАПОВЕД № 466/16.08.2021 гр. Лозница        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 173 по Протокол № … Read More
 • Заповед публичен търг
  ЗАПОВЕД № 465/16.08.2021 г. гр. Лозница        На основание чл. 44,  ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 174 по Протокол № … Read More
 • Заповед временни противоепидемични мерки
  ЗАПОВЕД № 397/30.07.2021 На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно процесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № … Read More
 • Обявление Общинска служба по земеделие
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Министерство на земеделието  храните и горите, Областна дирекция “Земеделие” Разград, Общинска служба по земеделие – Лозница Обявление На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на … Read More
 • Фестивал на малината 2021
 • Заповед публичен търг за продажба на имот
   ЗАПОВЕД № 370/20.07.2021 г.                                                                        гр. Лозница        На основание чл. 44,  ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 165 по … Read More
 • Заповед публичен търг за продажба на имот
  ЗАПОВЕД № 369/20.07.2021 г.                                                                        гр. Лозница        На основание чл. 44,  ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 164 по … Read More
 • Заповед търг отдаване под аренда
  З  А  П  О  В  Е  Д    №  366 гр. Лозница,  20 Юли 2021 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение №  169 от  30 Юни  2021 година на Общински съвет  гр. Лозница З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе явен търг за … Read More
 • Заповед явен търг отдаване под наем
  З  А  П  О  В  Е  Д    № 365 гр. Лозница,  20   Юли  2021 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение № 162  от  30  Юни   2021 година на Общински съвет  гр. Лозница З А П О В Я Д В А М:               1.Да се проведе явен търг  за … Read More
 • ПОКАНА
  П О К А Н А за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова/кредитна институция и финансов посредник, която да предостави краткосрочен кредит на община Лозница На основание чл. 19 от Закона за общинския дълг и Решение № 168 от 30.06.2021г на Общински съвет – Лозница, Община Лозница с настоящето отправя покана … Read More
 • Заповед публичен търг отдаване под наем
  Заповед 354/13.07.2021 г. за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
 • Заповед публичен търг отдаване под наем
  Заповед 353/13.07.2021 г. за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
 • Заповед спечелен търг
  Заповед 293/07.06.2021 г. за продажба от спечелен търг на поземлен имот 24092.501.538, находящ се в с. Бели лом
 • Съобщение местни данъци такси
  Община Лозница уведомява всички граждани за събирането на местни данъци и такси за 2021 година. Плащането може да стане на касата в Общината, по Изипей, в Български пощи или по банков път   по сметката на Община Лозница IBAN BG 59IORT81168401000100  BIC- IORTBGSF при Инвестбанк, клон Разград. Кодът за плащане на Данък сгради 442100, и за … Read More
 • Обявление за вакантни длъжности
  Обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне на условията и реда за конкурс
 • ОБЩИНА ЛОЗНИЦА СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“
  От 03.05.2021 г. община Лозница стартира предоставянето на услугите по Проект №BG05M9OP001-6.002-101 „Патронажна грижа + в община Лозница“, по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Повече информация…
 • Разпределение на пасища и ливади
  Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване за 6 /шест/ стопански години от Общински поземлен фонд на собственици или ползватели на животински обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интеграционната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните.
 • МЕСТА И ПЛОЩАДКИ ЗА СЪБИРАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ
  Общинска администрация Лозница напомня, че местата за събиране на масово разпространени отпадъци са регламентирани и определени със заповед 488/12.06.2012 г.
 • Обява
  ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че предстои удължаване на срока за предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за … Read More
 • Покана за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Лозница (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Лозница е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Лозница за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в … Read More
 • Съобщение местни данъци
  Община Лозница започна събирането на местни данъци и такси за 2021 година. Плащането  може да стане на касата в Общината, по Изипей, в Български пощи или по банков път   по сметката на Община Лозница IBAN BG 59IORT81168401000100  BIC- IORTBGSF при Инвестбанк, клон Разград. Кодът за плащане на Данък сгради 442100, и за Такса битови отпадъци … Read More
 • Обява
  ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че предстои предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна … Read More