Отчети за изпълнението на бюджета

ОТЧЕТИ 2021

Отчет на капиталови разходи за 3-то тримесечие 2021 г. /публикуван на 27.10.2021 г./

Отчет на капиталови разходи за 2-ро тримесечие 2021 г. /публикуван на 29.07.2021 г.

Отчет на капиталови разходи за 1-во тримесечие 2021 г. /публикуван на 03.06.2021 г.


ОТЧЕТИ 2020