Отчети за изпълнението на бюджета

ОТЧЕТИ 2022

Отчет на капиталови разходи за 3-то тримесечие 2022 г. /публикуван на 26.10.2022 г./

Отчет на капиталови разходи за 2-ро тримесечие 2022 г. /публикуван на 02.08.2022 г./

Отчет на капиталови разходи за 1-во тримесечие 2022 г. /публикуван на 29.04.2022 г./


Бюджет 2022 /публикуван на 13.04.2022 г./


Проект на бюджет за 2022 г. на Община Лозница /публикуван на 22.03.2022 г./

  1. Разходи за държавни и местни дейности 2022
  2. Разходни параграфи 2022
  3. Приходни параграфи 2022

Инвестиционна програма за 2022 г. на Община Лозница


ОТЧЕТИ 2021

Отчет на капиталови разходи за 3-то тримесечие 2021 г. /публикуван на 27.10.2021 г./

Отчет на капиталови разходи за 2-ро тримесечие 2021 г. /публикуван на 29.07.2021 г.

Отчет на капиталови разходи за 1-во тримесечие 2021 г. /публикуван на 03.06.2021 г.


ОТЧЕТИ 2020