Отчети за изпълнението на бюджета

ОТЧЕТИ 2023


Докладна записка за отчет на бюджет за 2022 г. на Община Лозница /публикувано 15.06.2023/

Приложения към отчета /публикувано 15.06.2023/


РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ – Май 2023 /публикуван 07.05.2023/

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ – Април 2023 /публикуван 09.05.2023/


ОТЧЕТИ 2022

СПРАВКА КЪМ IV-то Тримесечие на 2022г. ЗА РАЗХОДИТЕ ПО § 10-30 „ТЕКУЩ РЕМОНТ“, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (§ 31-18) ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА, НА УЛИЧНА МРЕЖА И НА ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ план/отчет за периода: 2022 Декември

Отчет на капиталови разходи за 3-то тримесечие 2022 г. /публикуван на 26.10.2022 г./

Отчет на капиталови разходи за 2-ро тримесечие 2022 г. /публикуван на 02.08.2022 г./

Отчет на капиталови разходи за 1-во тримесечие 2022 г. /публикуван на 29.04.2022 г./


Бюджет 2022 /публикуван на 13.04.2022 г./


Проект на бюджет за 2022 г. на Община Лозница /публикуван на 22.03.2022 г./

  1. Разходи за държавни и местни дейности 2022
  2. Разходни параграфи 2022
  3. Приходни параграфи 2022

Инвестиционна програма за 2022 г. на Община Лозница


ОТЧЕТИ 2021

Отчет на капиталови разходи за 3-то тримесечие 2021 г. /публикуван на 27.10.2021 г./

Отчет на капиталови разходи за 2-ро тримесечие 2021 г. /публикуван на 29.07.2021 г.

Отчет на капиталови разходи за 1-во тримесечие 2021 г. /публикуван на 03.06.2021 г.


ОТЧЕТИ 2020