Бюджети

Бюджет 2024 /публикуван 26.02.2024 г./

Решение 35 от 16.02.2024 г. на Общински съвет за приемане на бюджет 2024 г.

Заповед 106/26.02.2024 г. – Формули за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския бюджет на Община Лозница през 2024 г.

Заповед 107/26.02.2024 г. – Бюджет на второстепенни разпоредители с бюджет за 2024 г.


Проект на бюджет за 2024 г. на Община Лозница /публикуван на 05.02.2024 г./

  1. Приходи 2024 /Приложение 1/
  2. Бюджет 2024 по функции и дейности /Приложение 2/
  3. Бюджет 2024 по разходи и параграфи /Приложение 3/
  4. Инвестиционна програма за 2024 /Приложение 5/
  5. Списък на обектите финансирани с целева субсидия за капиталови разходи за 2024 г. /Приложение 5.1/
  6. Индикативен разчет за капиталови разходи, предвидени с допълнително финансиране по чл.107 от СДБРБ за 2024 г. /Приложение 6/
  7. Индикативен годишен разчет на сметките за средства от ЕС за 2024 г. /Приложение 16/Проект на бюджет за 2022 г. на Община Лозница /публикуван на 22.03.2022 г./

  1. Разходи за държавни и местни дейности 2022
  2. Разходни параграфи 2022
  3. Приходни параграфи 2022

Инвестиционна програма за 2022 г. на Община Лозница


ПРОЕКТОБЮДЖЕТ за 2021 г.