Председателство

Председател на общински съвет – Ибрахим Мехмедов Ахмедов

Роден на 24.01.1966 г. в гр.Разград

Завършил е Аграрен университет гр.Пловдив, специалност агроном.

Контакти: 0886 100 717 / e-mail: ibrahim.ahmedov@loznitsa.bg