Общински съветници

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОЗНИЦА – МАНДАТ 2019 – 2023 г.

1.Айдън Нихадов ШабановГЕРБ
2.Ниязи Мехмедов НиязиевГЕРБ
3.Шаиб Айхан ШаибГЕРБ
4.Мехмед Мустафов БичковГЕРБ
5.Иванка Върбанова ПанайотоваГЕРБ
6.Али Муса БулутГЕРБ
7.Ибрахим Мехмедов АхмедовДПС
8.Селиме Атчеева ИсмаиловаДПС
9.Муса Мустафов СтарковДПС
10.Севджан Адем МехмедДПС
11.Кадир Басри ИсмаилДПС
12.Нурхаят Кабил ОсманДПС
13.Хасан Сейханов ХасановДПС
14.Гюнер Мустафа ИбрахимДПС
15.Мехмед Махмудов АхмедовДПС
16.Мехмед Ибрямов МехмедовДПС
17.Александър Христов КалиновДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
ОБЕДИНЕНИЕ
/ДА БЪЛГАРИЯ, ДСБ,
Зелено движение/