Акценти

Банкови сметки и кодове за вид плащане

СЪОБЩЕНИЕ

Община Лозница уведомява всички граждани за събирането на местни данъци и такси за 2022 година. Плащането може да стане на касата в Общината, по Изипей, в Български пощи или по банков път   по сметката на Община Лозница

IBAN BG 59IORT81168401000100 

BIC- IORTBGSF

при Инвестбанк, клон Разград.

Код за плащане на :

Данък върху недвижимите имоти –  442100

Такса битови отпадъци – 442400

Данък върху превозните средства – 442300 

Данък за придобиване на имущества – 442500

До 30.04.2023 г. се ползва 5% отстъпка. Плащането може да стане и на две равни части като първата вноска е до 30.06.2023 г. и втората вноска до 30.10.2023 г. Може да се плаща и с банкова карта на касата на МДТ.