ОБЯВА за провеждане на конкурс на 18.06.2024 г. във в.ф. 54 800 — Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за сержанти — военни оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър от лица, завършили граждански, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбин

Заповед № ОХ-436/08.05.2024 г. на министъра на отбраната на Република България

ОБЯВА за провеждане на конкурс за заемане на една офицерска длъжност във военно формирование 56030 – София със заповед № ОХ-427/02.05.2024 г. на министъра на отбраната на Република България

Заповед № ОХ-427/02.05.2024 г. на министъра на отбраната на Република България

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Съветът на децата е консултативен орган към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, който работи от 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за … Read More