Разрешения за строеж

01.12.2021 – Разрешение за строеж N.27/26.11.2021 г. – Пристрояване на мострена зала към съществуваща агроаптека, УПИ III-113, кв.43, гр. Лозница

06.10.2021 – Разрешение за строеж N.26/05.10.2021 г. – Гараж за два автомобила, УПИ I-113, кв.48, ул. „Кирил и Методий“ 24, с.Веселина, Община Лозница

06.10.2021 – Разрешение за строеж N.25/05.10.2021 г. – Гараж, УПИ VIII-169, кв.29, ул. „Рила“ 4, с. Сейдол, Община Лозница

06.10.2021 – Разрешение за строеж N.24/05.10.2021 г. – Навес за два автомобила, УПИ IX-169, кв.29, ул. „Л.Каравелов“ 7, с. Сейдол, Община Лозница

23.09.2021 – Разрешение за строеж N.23/21.09.2021 г. – Ел.захранване с кабел 20kV и БКТП 20/0,4kV 63kVA за захранване на птицеферма, местност „Куза“ ПИ 44166.24.14 в землището на гр.Лозница

29.07.2021 – Разрешение за строеж N.22/27.07.2021 г. – Навес за материали и инвентар, Лозница, ул. „Освобождение“ 21

14.07.2021 – Разрешение за строеж N.21/13.07.2021 г. – Подпорна стена към бъдеща бензиностанция, с.Бели лом

14.07.2021 – Разрешение за строеж N.20/13.07.2021 г. – Гараж за два автомобила, с.Градина

23.06.2021 – Разрешение за строеж N.19/22.06.2021 г. – Ремонт на път RAZ 2085/III-51, Лозница-Мировец /Крояч-Ловско (III-206)/ в участък между с.Крояч и с.Ловско

23.06.2021 – Разрешение за строеж N.18/22.06.2021 г. – Реконструкция на ул. „Йордан Йовков“ с. Гороцвет

23.06.2021 – Разрешение за строеж N.17/22.06.2021 г. – Гараж 11м/5.20м, УПИ I-744, кв.10, гр. Лозница

23.06.2021 – Разрешение за строеж N.16/22.06.2021 г. – Гараж 6м/10м, УПИ V-244, кв.23, с. Трапище, Община Лозница, ул. „Лудогорие“ 4

23.06.2021 – Разрешение за строеж N.15/22.06.2021 г. – Гараж за два автомобила, УПИ I-83, кв.14, с. Манастирско, Община Лозница, ул. „Бели лом“ 27

09.06.2021 – Разрешение за строеж N.13/08.06.2021 г. – Поставяне и захранване на чешма в УПИ N.I, кв.54, гр.Лозница- обект V-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „б“ от ЗУТ

19.05.2021Разрешение за строеж N.12/18.06.2021 г. – СМОД ( казан за ракия ) – УПИ № VІ-570, кв. 75, гр. Лозница, ул. „Иван Хараланов” № 36

27.03.2021Разрешение за строеж N.7/25.03.2021 г. – Навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, ПИ 39949.58.187, с.Крояч, Община Лозница

27.03.2021Разрешение за строеж N.6/16.03.2021 г. – Малка фотоволтаична централа, УПИ II-733, кв.67, ул.“Георги Бенковски“ 12, гр.Лозница

16.02.2021Разрешение за строеж N.5/05.02.2021 г. – Многофункционален комплекс – Промяна предназначението на съществуващи помещения на втори етаж на сграда 1 и сграда 2, Стопански двор гр.Лозница

28.01.2021Разрешение за строеж N.4/26.01.2021 г. – Реновиране на дворно пространство на ПГВМЗ „Ал.Стамболийски“ гр.Лозница