Разрешения за строеж

Дата на публикуванеРазрешение за строеж N.Описание
19.06.202414/18.06.2024Рехабилитация на улица „Ал.Стамболийски“ в село Синя вода
12.06.202413/11.06.2024Нова МКРУ и нов кабел 20kV от МКРУ до нов БКТП, в имот 10759.70.391, с.Веселина
5.06.202412/04.06.2024Пристройка за жилищни нужди, УПИ XI-429, кв.46 гр. Лозница, ул. „Яме Сандански“ 7
5.06.202411/04.06.2024Ремонт и преустройство на част от сграда за обществено хранене в социална кухня, УПИ I-351, кв.34, гр.Лозница, ул. „Дружба“ 33
29.05.202410/28.05.2024Гараж, с. Студенец, ул. Огоста 12
21.05.20249/21.05.2024Стопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, ПИ 24092.501.534, с. Бели лом


02.05.2024

Разрешение за строеж N. 8/30.04.2024 г. – Фотоволтаична електроцентрала с мощност 3489kW, Лозница, УПИ I, кв.101


23.04.2024

Разрешение за строеж N. 7/22.04.2024 г. – Фотоволтаична електроцентрала Градина с мощност 4,5 MW


17.04.2024

Разрешение за строеж N. 1/16.04.2024 г. – Пункт за технически прегледи, ПИ 44166.1.383 гр.Лозница


13.03.2024

Заповед 1/13.03.2024 за корекция на Разрешение за строеж N. 40/20.12.2023 г.


20.12.2023

Разрешение за строеж N. 40/20.12.2023 г. – Изграждане на нова спортна площадка в дворното пространство на ПГВМЗ „Ал. Стамболийски“ гр. Лозница, ул. „Дружба“ 31


1.12.2023

Разрешение за строеж N. 39/30.11.2023 г. – Фотоволтаична електрическа централа до 100 kW монтирана на земя, УПИ VII-114, с. Бели лом, ул. „Васил Левски“ 10


15.11.2023

Разрешение за строеж N. 38/14.11.2023 г. – Фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди, УПИ VI-416, кв.44, гр.Лозница, ул.“Пейо Яворов“ 8


08.11.2023

Разрешение за строеж N. 37/07.11.2023 г. – Навес, УПИ V-68, кв.8, гр. Лозница, ул. „дружба“ 35, вх.Б, ап.6

Разрешение за строеж N. 36/07.11.2023 г. – Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за смесени отпадъци в землището на с. Трапище, Община Лозница


01.11.2023

Разрешение за строеж N. 35/31.10.2023 г. – Пристройка към съществуваща жилищна сграда, УПИ V-68, кв.8, гр. Лозница, ул. „Рила“ 3

Разрешение за строеж N. 34/31.10.2023 г. – Гараж и навес, УПИ V-68, кв.8, гр. Лозница, ул. „Рила“ 3


18.10.2023

Разрешение за строеж N. 33/17.10.2023 г. – Фотоволтаична електрическа централа с мощност 530kW в ПИ 10759.70.391 по КК на с.Веселина


27.09.2023

Разрешение за строеж N. 32/26.09.2023 г. – ФЕЦ с мощност 50kW, УПИ VII-234, кв.20, с.Сейдол, ул.“Г.С.Раковски“


Разрешение за строеж N. 31/19.09.2023 г. – Надстройка и направа на общ покрив на жилищна сграда, УПИ XVII-169, кв.29, с. Сейдол, ул. „Рила“ 4


Разрешение за строеж N. 30/12.09.2023 г. – Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Синя вода, Община Лозница


11.09.2023

Разрешение за строеж N. 29/05.09.2023 г. – Навес-сенник, ПИ 47038.23.5, с.Манастирско


16.08.2023

Разрешение за строеж N. 28/15.08.2023 г. – Гараж и навес, УПИ V-23, кв.3, гр.Лозница, ул. „Витоша“ 11

Разрешение за строеж N. 27/15.08.2023 г. – ФЕЦ до 100kW, монтирана на земята, ПИ 24092.501.114, с.Бели лом, ул. „Васил Левски“ 14


26.07.2023

Разрешение за строеж N. 26/25.07.2023 г. – Изграждане на мрежова фотоволтаична система, с.Гороцвет, УПИ XIII-16, кв.2, ул.“Лудогорие“ 5

Разрешение за строеж N. 25/25.07.2023 г. – Изграждане на мрежова фотоволтаична система, с.Гороцвет, УПИ XIII-15, кв.2, ул.“Лудогорие“ 5


19.07.2023

Разрешение за строеж N. 24/18.07.2023 г. – Лятна кухня, УПИ XV-167, кв.31, с.Трапище, ул.“Бузлуджа“ 1

Разрешение за строеж N. 23/18.07.2023 г. – Пристройка на два етажа към съществуваща жилищна сграда, УПИ IX-84, кв.10, с.Градина, ул. „Н.Й.Вапцаров“ 38


13.06.2023

Разрешение за строеж N. 22/13.06.2023 г. – Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 81 kW, УПИ VI, кв.37, гр. Лозница, ул. „Пенчо Кубадински“ 22


31.05.2023

Разрешение за строеж N. 21/30.05.2023 г. – Автономна фотоволтаична инсталация до 10kW, ПИ 66593.25.9 в землището на с. Синя вода

Разрешение за строеж N. 20/30.05.2023 г. – Основен ремонт на покрив, УПИ X-109, кв.24, с. Сейдол, ул. „Еделвайс“ 2, Община Лозница


17.05.2023

Разрешение за строеж N. 19/17.05.2023 г. – Изграждане на пречиствателно съоръжение към пункт за технически прегледи на МПС, ПИ 44166.1.383, гр.Лозница

Разрешение за строеж N. 18/17.05.2023 г. – Преустройство на жилищна сграда в магазин за промишлени стоки, УПИ XV-162, кв.18, гр.Лозница, ул. Освобождение 19А


16.05.2023

Разрешение за строеж N. 17/16.05.2023 г. – Лятна кухня, УПИ I-95, кв.6 с.Чудомир, ул. Елин Пелин 5

Разрешение за строеж N. 16/16.05.2023 г. – Гараж, УПИ XII-525, кв.57, с.Веселина, ул. Янтра 11


26.04.2023

Разрешение за строеж N. 15/25.04.2023 г. – Ел.присъединяване към електроразпределителната мрежа с кабел 20kV и трафопост тип БКТП на фотоволтаична ценътрала 150kW, PI 44937.56.3, с. Ловско

Разрешение за строеж N. 14/25.04.2023 г. – Фотоволтаична инсталация върху покрив на съществуваща сграда, УПИ XIV-221, кв.32, с. Сейдол, ул. „Спартак“ 19


12.04.2023

Разрешение за строеж N. 13/11.04.2023 г. – Склад за инвентар, УПИ VII-127, кв.28, ул. „Средна гора“ 10, с. Чудомир


05.05.2023

Заповед 2/04.04.2023 г – Изменения в одобрен инвестиционен проект: „Фотоволтаична електроцентрала за производство на ел.енергия с мощност 1000 kW в УПИ VI, кв.95 по ЗРП на гр.Лозница, ул. „Иглика“ 67-69


22.03.2023

Разрешение за строеж N. 12/21.03.2023 г. – Гараж, УПИ I-95, кв. 11, с. Синя вода, ул. „Надежда“ 10


01.03.2023

Разрешение за строеж N. 11/28.02.2023 г. – Повишаване енергийната ефективност на сградата на основно училище „Виделина“ с. Сейдол

Разрешение за строеж N. 10/28.02.2023 г. – Повишаване енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация гр. Лозница

Разрешение за строеж N. 9/28.02.2023 г. – Повишаване енергийната ефективност на сградата на основно училище „Христо Ботев“ с. Гороцвет

Разрешение за строеж N. 8/28.02.2023 г. – Повишаване енергийната ефективност на сградата на начално училище „Васил Левски“ гр. Лозница

Разрешение за строеж N. 7/28.02.2023 г. – Гараж, УПИ V-67, кв.53, с.Веселина, ул. „Плиска“ 7

Разрешение за строеж N. 6/28.02.2023 г. – Повишаване енергийната ефективност на Средно училище „Христо Ботев“ гр. Лозница


22.02.2023

Разрешение за строеж N. 5/21.02.2023 г. – Фотоволтаична електроцентрала с номинална мощност 200kW в с.Веселина


10.02.2023

Разрешение за строеж N. 4/10.02.2023 г. – Реконструкция и/или рехабилитация на част от улици в с. Веселина

Разрешение за строеж N. 3/10.02.2023 г. – Реконструкция и/или рехабилитация на част от улици „3-ти Март“, „Ангел Кънчев“ в с. Бели лом

Разрешение за строеж N. 2/10.02.2023 г. – Реконструкция и/или рехабилитация на част от улици „В.Левски“, „Еделвайс“, „Здравец“, „Гоце Делчев“ в гр. Лозница


12.01.2023

Разрешение за строеж N. 1/10.01.2023 г. – Преустройство с промяна предназначението на Сектор Търговия в База за разфасовка и опаковка на млечни продукти към съществуваща мандра, с.Сейдол


13.12.2022

Разрешение за строеж N.32/13.12.2022 г. – Лятна кухня, с.Синя вода, ул. Витоша 1, УПИ VIII-32, кв.4

Разрешение за строеж N.31/13.12.2022 г. – Лятна кухня, Лозница ул.Искър 4, УПИ IV-490, кв.52

Разрешение за строеж N.30/13.12.2022 г. – Рехабилитация на общински път RAZ 2083/III-206, Пороище-Студенец/Градина /II-49/ от км. 0+000 до км. 1+220


01.12.2022

Разрешение за строеж N.29/29.11.2022 г. – Фотоволтаична електроцентрала за производство на ел.енергия с мощност 1000kW, УПИ VI, кв.95, гр.Лозница


22.11.2022

Разрешение за строеж N.28/22.11.2022 г. – Механична транспортна връзка между мелница и хлебозавод, УПИ IX-461 и УПИ XII-461, кв.53, гр.Лозница


15.11.2022

Разрешение за строеж N.27/15.11.2022 г. – Гараж, УПИ IX-217, кв.21, с.Веселина, ул. Дунав 9


28.09.2022

Разрешение за строеж N.26/27.09.2022 г. – Склад за селскостопански продукция, УПИ III-460, кв.53, ул.“Н.Вапцаров“ 11 гр.Лозница


15.09.2022

Разрешение за строеж N.25/15.09.2022 г. – Рехабилитация на улици и площади на територията на Община Лозница, Площад в центъра на с.Чудомир

Разрешение за строеж N.24/15.09.2022 г. – Рехабилитация на улици и площади на територията на Община Лозница, Улица „Беласица“ с.Каменар

Разрешение за строеж N.23/15.09.2022 г. – Рехабилитация на улици и площади на територията на Община Лозница, Улица „Осогово“ с.Студенец, Улица „Васил Левски“ с.Студенец


14.09.2022

Разрешение за строеж N.22/07.09.2022 г. – Мрежова фотоволтаична система, ПИ 44937.56.3, с.Ловско


25.08.2022

Разрешение за строеж N.21/23.08.2022 г. – Гараж, УПИ IV-165, кв.39, с.Ловско

10.08.2022

Разрешение за строеж N.19/09.08.2022 г. – Реконструкция и разширение на клон А от въздушна мрежа ниско напрежение на ТП2 по ул.“Бистрица“ с. Бели лом

Разрешение за строеж N.18/09.08.2022 г. – Ферма за месодайни крави и угояване на телета, ПИ 24092.102.10 (До селото), с. Бели лом, Община


16.06.2022

Разрешение за строеж N.17/14.06.2022 г. – Навес за селскостопанска техника, УПИ III-136, кв.31, с.Студенец


31.05.2022

Разрешение за строеж N.16/31.05.2022 г. – Навес за отоплителни материали и инвентар, УПИ V-183, кв.19, гр. Лозница, ул. „Освобождение“ 1

Разрешение за строеж N.15/31.05.2022 г. – Склад за отоплителни материали и инвентар, гр. Лозница, кв.58, УПИ VI-557, ул. „Хаджи Димитър“ 2

Разрешение за строеж N.14/31.05.2022 г. – Лятна кухня, УПИ XIII-262, кв.31, с. Синя вода, Община Лозница, ул. „Ален мак“ 12


18.05.2022

Разрешение за строеж N.13/17.05.2022 г. – Два гаража с размери 8,65 м. на 12,25 м., УПИ II-150, кв.30, ул. „Централна“ 8, с.Крояч, Община Лозница


11.05.2022

Разрешение за строеж N.12/10.05.2022 г. – Инсталация за производство на ел.енергия с мощност 30 kW, УПИ VI-570, кв.75, гр.Лозница, ул. „Иван Хараланов“ 36


27.04.2022

Разрешение за строеж N.11/26.04.2022 г. – Фотоволтаична централа 100kW, кв.86, УПИ VII, ул.“Пенчо Кубадински“ 24

Разрешение за строеж N.10/26.04.2022 г. – Цех за кашкавал и навес към съществуваща мандра в УПИ XIX-249, с.Сейдол


13.04.2022

Разрешение за строеж N.9/12.04.2022 г. – Навес за отоплителни материали и инвентар, УПИ XII-56, кв.4, гр.Лозница

Разрешение за строеж N.8/12.04.2022 г. – Автомивка, ПИ 44166.1.383 гр.Лозница


23.03.2022

Разрешение за строеж N.7/22.03.2022 г. – Два гаража с размери 8,65м на 12,25м, УПИ II-150, кв.30, с.Крояч, Община Лозница

Разрешение за строеж N.6/17.03.2022 г. – Преустройство на навес за селскостопанска техника в склад за селскостопанска продукция и инвентар, ПИ 44937.56.3 по ККР на с.Ловско, Община Лозница


01.03.2022

Разрешение за строеж N.5/01.03.2022 г. – Рехабилитация и реконструкция на път RAZ 3081/I-2, Разград – П.К. Бели лом/ – яз.Бели Лом, Община Лозница


18.02.2022

Разрешение за строеж N.4/15.02.2022 г. – Гараж, ул. Дунав 32, УПИ III-152, кв.37, с.Ловско, Община Лозница

Разрешение за строеж N.3/15.02.2022 г. – Изграждане на фотоволтаична електроцентрала 239,36 kW, ПИ 44166.137.405, гр.Лозница


19.01.2022

Разрешение за строеж N.2/18.01.2022 г. – Изграждане на фотоволтаична електроцентрала 178.8 kW, УПИ VII-949, кв.53, гр.Лозница

Разрешение за строеж N.1/18.01.2022 г. – Автоработилница (без изчукване на ламарини и боядисване), УПИ VII-56, кв.4, гр.Лозница


01.12.2021 – Разрешение за строеж N.27/26.11.2021 г. – Пристрояване на мострена зала към съществуваща агроаптека, УПИ III-113, кв.43, гр. Лозница

06.10.2021 – Разрешение за строеж N.26/05.10.2021 г. – Гараж за два автомобила, УПИ I-113, кв.48, ул. „Кирил и Методий“ 24, с.Веселина, Община Лозница

06.10.2021 – Разрешение за строеж N.25/05.10.2021 г. – Гараж, УПИ VIII-169, кв.29, ул. „Рила“ 4, с. Сейдол, Община Лозница

06.10.2021 – Разрешение за строеж N.24/05.10.2021 г. – Навес за два автомобила, УПИ IX-169, кв.29, ул. „Л.Каравелов“ 7, с. Сейдол, Община Лозница

23.09.2021 – Разрешение за строеж N.23/21.09.2021 г. – Ел.захранване с кабел 20kV и БКТП 20/0,4kV 63kVA за захранване на птицеферма, местност „Куза“ ПИ 44166.24.14 в землището на гр.Лозница

29.07.2021 – Разрешение за строеж N.22/27.07.2021 г. – Навес за материали и инвентар, Лозница, ул. „Освобождение“ 21

14.07.2021 – Разрешение за строеж N.21/13.07.2021 г. – Подпорна стена към бъдеща бензиностанция, с.Бели лом

14.07.2021 – Разрешение за строеж N.20/13.07.2021 г. – Гараж за два автомобила, с.Градина

23.06.2021 – Разрешение за строеж N.19/22.06.2021 г. – Ремонт на път RAZ 2085/III-51, Лозница-Мировец /Крояч-Ловско (III-206)/ в участък между с.Крояч и с.Ловско

23.06.2021 – Разрешение за строеж N.18/22.06.2021 г. – Реконструкция на ул. „Йордан Йовков“ с. Гороцвет

23.06.2021 – Разрешение за строеж N.17/22.06.2021 г. – Гараж 11м/5.20м, УПИ I-744, кв.10, гр. Лозница

23.06.2021 – Разрешение за строеж N.16/22.06.2021 г. – Гараж 6м/10м, УПИ V-244, кв.23, с. Трапище, Община Лозница, ул. „Лудогорие“ 4

23.06.2021 – Разрешение за строеж N.15/22.06.2021 г. – Гараж за два автомобила, УПИ I-83, кв.14, с. Манастирско, Община Лозница, ул. „Бели лом“ 27

09.06.2021 – Разрешение за строеж N.13/08.06.2021 г. – Поставяне и захранване на чешма в УПИ N.I, кв.54, гр.Лозница- обект V-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „б“ от ЗУТ

19.05.2021Разрешение за строеж N.12/18.06.2021 г. – СМОД ( казан за ракия ) – УПИ № VІ-570, кв. 75, гр. Лозница, ул. „Иван Хараланов” № 36

27.03.2021Разрешение за строеж N.7/25.03.2021 г. – Навес за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, ПИ 39949.58.187, с.Крояч, Община Лозница

27.03.2021Разрешение за строеж N.6/16.03.2021 г. – Малка фотоволтаична централа, УПИ II-733, кв.67, ул.“Георги Бенковски“ 12, гр.Лозница

16.02.2021Разрешение за строеж N.5/05.02.2021 г. – Многофункционален комплекс – Промяна предназначението на съществуващи помещения на втори етаж на сграда 1 и сграда 2, Стопански двор гр.Лозница

28.01.2021Разрешение за строеж N.4/26.01.2021 г. – Реновиране на дворно пространство на ПГВМЗ „Ал.Стамболийски“ гр.Лозница