СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме гражданите на Община Лозница, че на 11.12.2023г. /понеделник/ от 10.30 до 12.00 часа в сградата на Общинска администрация /стая №104/, ще бъде открита приемна на регионалния представител на Комисията … Read More

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ:

Светослав ******** Кардамов с ЕГН 62******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, град Лозница, ул. ”Освобождение” № 23; Ана ******** Кардамова с  ЕГН 64******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, град … Read More

Заповед за определяне комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес на територията на град Лозница

ЗАПОВЕД № 759/27.11.2023 г.             На основание чл. 44, ал. 2 във вр. с ал. 1, т.  1 и т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във … Read More

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ Разград

ЗАПОВЕД № ПО-09-477-2/02.11.2023 г. – землище село Крояч ЗАПОВЕД № ПО-09-478-2/02.11.2023 г. – землище село Манастирско ЗАПОВЕД № ПО-09-482-2/02.11.2023 г. – землище село Веселина ЗАПОВЕД № ПО-09-485-2/02.11.2023 г. – землище … Read More