Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 44166.51.5

ЗАПОВЕД № 785/29.12.2022 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от … Read More