Заповед публичен търг за продажба на ПИ 10759.46.1, местност „Ески балък“ с.Веселина

ЗАПОВЕД № 126/29.02.2024 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 чл. 59, … Read More