Заповеди Областна дирекция земеделие

Заповеди за определяне цени на имотите – общинска собственост, представляващи полски пътища, находящи се в землищата на Община Лозница, Област Разград, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2023-2024 година, … Read More

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ Разград

ЗАПОВЕД № ПО-09-477-2/02.11.2023 г. – землище село Крояч ЗАПОВЕД № ПО-09-478-2/02.11.2023 г. – землище село Манастирско ЗАПОВЕД № ПО-09-482-2/02.11.2023 г. – землище село Веселина ЗАПОВЕД № ПО-09-485-2/02.11.2023 г. – землище … Read More

Заповед за провеждане на търг за отдаване под наем на земеделски земи

ЗАПОВЕД № 289/25.05.2023 На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 от Наредба … Read More

Търгове за отдаване под аренда на земелски земи

Заповеди за провеждане на явни публични търгове за отдаване под аренда на земеделски земи, при първоначална годишна арендна вноска от 65.00 лв./дка. Първата стопанска година  започва  от  01 Октомври 2022 … Read More