Заповед за инвентаризация и планиране в горските територии

Министерство на земеделието, изпълнитена агенция по горите, Регионална дирекция по горите Русе Заповед 56/24.03.2023 г. за назначаване на комисия за провеждане на заседание, във връзка с разглеждането и приемането на … Read More