Провеждане на явен търг за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

ЗАПОВЕД № 653 / 21.12.2021 – Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2021 … Read More

Провеждане на явен търг за продажба на стояща дървесина на корен

ЗАПОВЕД № 652 / 21.12.2021 – Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2021 … Read More