Търгове и процедури за продажба на дървесина

Заповед N.738/10.11.2023 – Резултата от проведен повторен търг

Протокол 1/10.11.2023 г. – Решение на комисия (Обект1)


Заповед N.726/03.11.2023 – Прекратяване на търг с явно наддаване

Заповед N.727/03.11.2023 – Резултат от проведен търг

Протокол 1/03.11.2023 г. – Решение на комисия (Обект 1)

Протокол 1/03.11.2023 г. – Решение на комисия (Обект 2)

Протокол 1/03.11.2023 г. – Решение на комисия (Обект 3)