Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ Разград

ЗАПОВЕД № ПО-09-477-2/02.11.2023 г. – землище село Крояч

ЗАПОВЕД № ПО-09-478-2/02.11.2023 г. – землище село Манастирско

ЗАПОВЕД № ПО-09-482-2/02.11.2023 г. – землище село Веселина

ЗАПОВЕД № ПО-09-485-2/02.11.2023 г. – землище село Сейдол