Заповеди полски пътища 2022-2023 г.

Заповеди на ОД „Земеделие“ гр. Разград за определяне цена на имоти общинска собственост, представляващи полски пътища за стопанската 2022-2023 г.