Обява вакантни войнишки длъжности

Обява на Съвместното командване на силите за провеждане на конкурс за 25 (двадесет и пет) вакантни войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите /СКС/ и с рег.№ 3Н – 3223 / 03.06.2022 г.на Командване за логистична поддръжка за провеждане на конкурс за 2(две) вакантни войнишки длъжности -„младши специалист по физическа подготовка и спорт“ във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка /КЛП/, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина.

Българските граждани, следва да подадат документите си за участие в обявените конкурси чрез Военните окръжия по постоянният им адрес.

Справки и допълнителна информация във Военно окръжие-Разград, бул.”Априлско въстание” № 19, тел. 084/62-26-86, 0882552011

Обява + приложения