Обява процедури за подбор

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ ПО ДОГОВОР № БС33.3-008/20.09.2021 г. – ПРОЕКТ„КОМПЕНСИРАЩИ МОДЕЛИ И ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ГР. ЛОЗНИЦА ПРИ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА


ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ ПО ДОГОВОР № БС33.3-008/20.09.2021 г. – ПРОЕКТ„КОМПЕНСИРАЩИ МОДЕЛИ И ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ГР. ЛОЗНИЦА ПРИ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ВТОРИЧНА СЕГРЕГАЦИЯ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА