Общинска служба по земеделие График за провеждане на заседания на комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Министерство на земеделието  храните и горите, Областна дирекция “Земеделие” Разград, Общинска служба по земеделие – Лозница


ГРАФИК

За провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-07-23/27.07.2021г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие“ гр.Разград за стопанската 2021/2022г. за землищата на общ.Лозница

  Землище  Дата  Място за провеждане на заседанието
Бели лом26.08.2021г.ОСЗ гр.Лозница
Веселина26.08.2021г.ОСЗ гр.Лозница
Гороцвет26.08.2021г.ОСЗ гр.Лозница
Градина26.08.2021г.ОСЗ гр.Лозница
Каменар27.08.2021г.ОСЗ гр.Лозница
Крояч27.08.2021г.ОСЗ гр.Лозница
Лозница27.08.2021г.ОСЗ гр.Лозница
Ловско27.08.2021г.ОСЗ гр.Лозница
Манастирско30.08.2021г.ОСЗ гр.Лозница
Манастирци30.08.2021г.ОСЗ гр.Лозница
Сейдол30.08.2021г.ОСЗ гр.Лозница
Синя вода30.08.2021г.ОСЗ гр.Лозница
Студенец31.08.2021г.ОСЗ гр.Лозница
Трапище31.08.2021г.ОСЗ гр.Лозница
Тръбач31.08.2021г.ОСЗ гр.Лозница
Чудомир31.08.2021г.ОСЗ гр.Лозница

Началник ОСЗ- Лозница

Мехмед Капустрев