Процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето

Уважаеми съграждани, Във връзка със стартиране на процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето община Лозница Ви уведомява, че  Съветът на … Read More

Заповед процедура отдаване под наем на обект публична общинска собственост в с.Каменар

ЗАПОВЕД № 75 / 11.02.2022 г. – На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от … Read More

Провеждане на явен търг за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

ЗАПОВЕД № 653 / 21.12.2021 – Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2021 … Read More

Провеждане на явен търг за продажба на стояща дървесина на корен

ЗАПОВЕД № 652 / 21.12.2021 – Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за ползването на дървесина за 2021 … Read More