Заповеди за заличаване на адресни регистрации и прекратяване на производство

ЗАПОВЕД № 669/10.10.2023 г. – прекратяване производството за заличаване на адресна регистрация…

ЗАПОВЕД № 668/10.10.2023 г. – прекратяване производството за заличаване на адресна регистрация…

ЗАПОВЕД № 667/10.10.2023 г. – заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на…

ЗАПОВЕД № 666/10.10.2023 г. – заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на…