Заповед за прекратяване на търг

Заповед 583/01.09.2023 – за прекратяване на обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обхвата на Републикански път ІІ-49“Търговище – Разград“ в пътен участък от км 19+700 до км 21+700 в землището на с. Манастирско, общ. Лозница, област Разград, т.к. не е подадено нито едно заявление за участие.