График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 г.

Г Р А Ф И К

за  провеждане на заседания на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед  № РД-07-37/02.08.2023 г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ град Разград за стопанската 2023/2024 г., за землищата на Община ЛОЗНИЦА

Обявяваме график на заседанията на комисията, както следва:

На 28.08.2023г. от 09.00ч. –  землище с. Веселина

На 23.08.2023г. от 13.00ч. –  землище с. Гороцвет

На 22.08.2023г. от 15.00ч. –  землище с. Градина

На 29.08.2023г. от 09.00ч. –  землище гр. Лозница

На 28.08.2023г. от 13.00ч. –  землище с.Бели лом

На 23.08.2023г. от 10.00ч. –  землище с.Каменар

На 24.08.2023г. от 13.00ч. –  землище с.Крояч

На 24.08.2023г. от 15.00ч. –  землище с.Ловско

На 29.08.2023г. от 13.00ч. –  землище с.Манастирци

На 21.08.2023г. от 11.00ч. –  землище с.Сейдол

На 22.08.2023г. от 10.00ч. –  землище с.Студенец

На 21.08.2023г. от 15.00ч. –  землище с.Трапище

На 18.08.2023г. от 09.00ч. –  землище с.Тръбач

На 18.08.2023г. от 13.00ч. –  землище с.Чудомир

На 25.08.2023г. от 09.00ч. –  землище с.Синя вода

На 25.08.2023г. от 15.00ч. –  землище с.Манастирско

Комисията ще заседава в сградата а ОСЗ-Лозница

Мехмед Капустрев  /п/