СЪОБЩЕНИЕ до всички собственици и арендатори на земеделски земи и гори

Във връзка с ежегодно провеждане на акции за недопускане движението на непочистени машини по републиканските и общински пътища, Ви информираме, че преди излизане на път от републиканската и общинска пътна мрежа трябва да се почистят от кал селскостопанската и земеделска техника, тракторите и специализираната строителна техника.

Уведомяваме, Ви съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата се забранява излизането на пътя с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали. При констатиране на нарушения по чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата, юридическите лица и еднолични търговци подлежат на санкции, както следва:

Физическите лица се наказват с глоба от 200 лв. до 500 лв., а при повторно нарушение – от 500 лв. до 1000 лв.

Юридическите лица се наказват с глоба от 1000 лв. до 5000 лв., съгласно чл. 52 от Административно – наказателните разпоредби от Закона за пътищата и от 3000 лв. до 8000 лв. съгласно чл. 53 от Административно – наказателните разпоредби от Закона за пътищата.