Овладяване популацията на безстопанствени кучета

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на Програмата  за овладяване на популацията на безстопанствените кучета община Лозница уведомява регистрираните организации за защита на животните, че при изявяване на желание могат да сътрудничат при изпълнение на дейностите от Раздел II чл. 8, ал.1 на Наредба № 4 от 01.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

ЗАПОВЕД 463/04.08.2022 г. – преброяване на безстопанствените кучета

Данни за извършено преброяване