Обновяване на пътната маркировка

Община Лозница уведомява жителите на града, че на 19.10.2023 г. /четвъртък/ и 20.10.2023 г. /петък/ ще се извърши освежаване на пътната маркировка на централната улица /паркоместата/. Умоляваме всички граждани, да … Read More

Процедура и критерии за подбор на персонал по проект „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА (обновена)

по Договор BG05SFPR002-2.003 -0037 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” с финансиране по П РЧР              

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме гражданите на Община Лозница, че на 15.09.2023г. /петък/ от 10.30 до 12.00 часа в сградата на Общинска администрация/стая №104/, ще бъде открита приемна на регионалния представител на Комисията за … Read More

СЪОБЩЕНИЕ до всички собственици и арендатори на земеделски земи и гори

Във връзка с ежегодно провеждане на акции за недопускане движението на непочистени машини по републиканските и общински пътища, Ви информираме, че преди излизане на път от републиканската и общинска пътна … Read More

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД МАНДАТ 2024-2027 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД МАНДАТ 2024-2027 г. Във връзка с изтичане мандата на съдебните заседатели към Районен съд … Read More

Покана на заключителна пресконференция по проект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“

Уважаеми съграждани, Община Лозница има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“, финансиран от Европейски фонд за … Read More