Благотворителна кампания – помощ за пострадалите в Турция

Община Лозница стартира благотворителна кампания с парични средства за помощ на пострадалите в земетръсната зона в Република Турция. Във фоайето на Община Лозница е поставена прозрачна кутия за събиране на … Read More

СТАРТИРА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“

Община Лозница стартира реализирането на проект „Грижа в дома в община Лозница” по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001-0026-C01, по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА”, финансирана от Европейския социален фонд … Read More

Обява обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

ОБЯВА за среща за обществено обсъждане             На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Лозница съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на дата … Read More

Обява за услуга „Топъл обяд“

О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, уведомява всички заинтересовани лица, че стартира предоставянето на услугата „Топъл обяд“ в изпълнение на проект „Предоставяне на топъл обяд в община … Read More

Обяви процедури за подбор на образователен медиатор и помощник на учителя

28.10.2022 – Заповед и протоколи за подбор на „Образователен модератор“ и „Помощник на учителя“ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ„КОМПЕНСИРАЩИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ГР. … Read More

Проект „Предоставяне на топъл обяд в община Лозница“ по Оперативна програма

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 г. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮСОперация BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, … Read More