Уведомление за пръскане против насекоми

Община Лозница уведомява населението, че в периода от 06 юли до 09 юли 2023 год. през часовия диапазон от 22.00 ч. до 04.00 ч. на територията на населените места ще бъде извършено пръскане на зелените площи против комари, кърлежи и бълхи . Третирането ще се осъществява от „БИОКОНТРОЛ КОРПОРАЦИЯ“ ЕООД – гр. Разград. Третираните участъци ще бъдат обозначавани с предупредителни табели. Използваният препарат е разрешен от Министерството на здравеопазването, а съгласно изискванията на РЗИ достъпът на хора до обработените площи трябва да бъде ограничен за 24 часа от третирането. 

При настъпили неблагоприятни условия третирането ще се отложи за следващият подходящ ден.