График на заседания на комисии по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с дейността на сформираните по Заповед от Директора на ОДЗемеделие” гр.Разград комисии по реда на чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ,за стопанската 2022г./2023г.

Обявяваме график на заседанията на комисията, както следва:

На 23.08.2022г. от 09.00ч. –  землище с. Веселина

На 16.08.2022г. от 13.00ч. –  землище с. Гороцвет

На 16.08.2022г. от 15.00ч. –  землище с. Градина

На 18.08.2022г. от 09.00ч. –  землище гр. Лозница

На 23.08.2022г. от 13.00ч. –  землище с.Бели лом

На 22.08.2022г. от 10.00ч. –  землище с.Каменар

На 22.08.2022г. от 13.00ч. –  землище с.Крояч

На 22.08.2022г. от 15.00ч. –  землище с.Ловско

На 18.08.2022г. от 13.00ч. –  землище с.Манастирци

На 17.08.2022г. от 11.00ч. –  землище с.Сейдол

На 16.08.2022г. от 10.00ч. –  землище с.Студенец

На 19.08.2022г. от 15.00ч. –  землище с.Трапище

На 19.08.2022г. от 09.00ч. –  землище с.Тръбач

На 19.08.2022г. от 13.00ч. –  землище с.Чудомир

На 17.08.2022г. от 09.00ч. –  землище с.Синя вода

На 17.08.2022г. от 15.00ч. –  землище с.Манастирско

Заседанията са публични и на тях могат да присъстват представители на собствениците, на ползвателите и други заинтересовани лица.

Комисията ще заседава в сградата на ОСЗ-Лозница

 Мехмед Капустрев 

Началник ОСЗ – Лозница