Протокол комисия – обект 2 и 3

Протокол от заседание на комисия за проверка редовността и съответствието на представените документи за сключване на договор за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за 2021 г. от общинските горски територии, собсъвеност на Община Лозница (Обект 2) от участника „СТОЙКОВИ-ЛЕС“ ЕООД

Протокол от заседание на комисия за проверка редовността и съответствието на представените документи за сключване на договор за продажба на стояща дървесина на корен по сортиментна ведомост от годишен план за 2021 г. от общинските горски територии, собсъвеност на Община Лозница (Обект 3) от участника „ЛЕС ГРУП“ ООД