Прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2022/2023 г.

Уведомяваме Ви, че е стартирана кампания за прием на граждански лица за курсанти във висшите военни училища:

1. Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ в гр.Шумен и факултет „Общовойскови“ в гр.Велико Търново, към Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново;

2. Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия;

3.  Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ – Варна.

Срокът за обучение по всички военни специалности е 5години, с придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1.Да имат завършено средно образование;

2.Да са годни за военна служба;

3.Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;

5.Да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред;

6.Към 31декември в годината на кандидатстване да са навършили пълнолетие и не по възрастни от 31години.

7.Да са с минимален ръст 150см., минимално тегло 50кг.-за мъжете и минимален ръст 150см. и минимално тегло 48кг.-за жените.   

За повече информация и контакт:Военно окръжие – Разград- бул.”Априлско въстание”№ 19, тел.0882552011