СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме гражданите на Община Лозница, че на 15.09.2023г. /петък/ от 10.30 до 12.00 часа в сградата на Общинска администрация/стая №104/, ще бъде открита приемна на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация.