Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Лозница изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, съгласно чл. 42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от днес – 16.02.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планирането на социалните и интегрираните здравно-социални услуги на общинско и областно ниво в община Лозница: ПРОЕКТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЛАНИРАНЕ – ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

Мнения и предложения могат да бъдат направени:

– на email: obshtina@loznitsa.bg  

– в писмен вид в Общинска администрация Лозница.