Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на имот в с.Манастирци, УПИ II, кв.21

ЗАПОВЕД  № 366/16.06.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба … Read More

Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на имот в с.Манастирци, УПИ I, кв.21

ЗАПОВЕД № 365/16.06.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от … Read More

Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на имот в с.Чудомир, ул. „Ахелой“ 11

ЗАПОВЕД № 364/16.06.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба … Read More

Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на имот в с.Чудомир, ул.“Ахелой“ 13

ЗАПОВЕД № 363/16.06.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от … Read More

Заповед процедура за отдаване под наем на Терен за паркинг в с.Каменар

ЗАПОВЕД № 340/10.06.2023        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба … Read More

Заповед за провеждане на търг за отдаване под наем на земеделски земи

ЗАПОВЕД № 289/25.05.2023 На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 от Наредба … Read More

Публиен търг за отдаване под наем на терен в с.Манастирско, ул.“Бели лом“ 3

ЗАПОВЕД № 268/17.05.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба … Read More