Заповед за нов публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

Заповед 555/25.08.2023 за провеждане на нов публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обхвата на Републикански път ІІ-49“Търговище – Разград“ в пътен участък от … Read More

Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на склад село Тръбач, Стопански двор

ЗАПОВЕД № 442/18.07.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от … Read More

Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на ПИ 47041.17.6 в землището на село Манастирци

ЗАПОВЕД  № 441/18.07.2023 г.         На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от … Read More

Заповед за откриване на процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имоти – публична общинска собственост

ЗАПОВЕД № 436/14.07.2023        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба … Read More