Училища и Детски Градини

ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

СУ „Христо Ботев“ гр. Лозница, ул „Пенчо Кубадински“ 30
Директор – Румяна Георгиева Костадинова

тел: 087 8684432

ЦПЛР – ОДК гр. Лозница, ул. „Ивайло“ 1
Директор – Айше Хасанова Сали

тел: 087 9680949

Начално училище „Васил Левски“ гр. Лозница, ул „Дружба“ 1
Директор – Антоанета Стоянова Василева тел: 087 8684435

Основно училище „Кирил и Методий“ с. Трапище, ул „Христо Ботев“ 25
Директор – Нели Василева Станева

тел: 087 9835899

Основно училище „Христо Ботев“ с. Гороцвет, ул „Димчо Дебелянов“ 1
Директор – Вахид Хасанов Хюсеинов

тел: 087 9835899

Основно училище „Виделина“ с. Сейдол, ул „Родопи“ 2А
Директор – Динко Христов Христов

тел: 087 8684432

ПГ по ВМЗ „Александър Стамболийски“, гр. Лозница, ул „Дружба“ 1
Директор – Ниязи Мехмедов Ниязиев,

тел: 087 8684356

Основно училище „Иван Вазов“ с. Веселина, ул. „Христо Ботев“ 42
Директор – Четин Иса Юмер, тел: 087 8684436

Начално училище „Васил Левски“ гр. Лозница, ул „Дружба“ 1
Директор – Антоанета Стоянова Василева, тел: 087 8684435