Административни Услуги

Гражданско състояние

Такси за технически услуги

Такси за данъчни услуги

/3/ За извършване на данъчни услуги по ЗМДТ и ДОПК се заплащат следните такси:

            а/ удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот на физически лица:

обикновена услуга за 14 дни – 5,00 лв.

бърза услуга за 3 дни – 8,00 лв.

експресна услуга за 8 часа – 10,00 лв.

б/ удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот на юридически лица и еднолични търговци:

обикновена услуга за 14 дни – 10,00 лв.

бърза услуга за 3 дни – 15,00 лв.

експресна услуга за 8 часа – 20,00 лв.

в/ удостоверения по ЗМДТ и ДОПК /за платени данъци, декларирани данни и др./

обикновена услуга за 14 дни – 5,00 лв.

бърза услуга за 3 дни – 8,00 лв.

експресна услуга за 8 часа – 10,00 лв.

г/ издаване на преписи и копия от документи съхранявани в общински данъчен архив – 1,00 лв. за страница