Избори 09.06.2024

Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание – 9 юни 2024


Укази на президента

Централна избирателна комисия


Избирателни списъци за гласуване в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

Избирателни списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от
Република България на 9 юни 2024 г.


24.04.2024

Покана за Консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание на 09.06.2024 г.


18.04.2024

ЗАПОВЕД N.221/18.04.2024 – Определяне местата за поставяне на избирателни списъци за изборите на 09.06.2024 г.

ЗАПОВЕД N.220/18.04.2024 – Образуване на избирателни секции на територията на Община Лозница за провеждане на избори за Европейски парламент и за НАродно събрание на 09.06.2024 г.


16.04.2024

ЗАПОВЕД N.204/15.04.2024 г- Определяне места за поставяне на агитационни материали


10.04.2024

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за Народно събрание на 09.06.2024 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 09.06.2024г. както следва: тел. 08475 2551;  тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.