Избори 23.06.2024 (с.Тръбач)

12.06.2024

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г. (чл.39, ал.1 ИК)


29.05.2024

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I за гласуване в частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г. в с. Тръбач


22.05.2024

Заповед 129/05.03.2024 – Опазване на обществения ред в деня на избора за кмет на кметство Тръбач на 23.06.2024 г.


17.05.2024

ЗАПОВЕД N.293/15.05.2024 – Определяне местата за поставяне на избирателни списъци в село Тръбач, община Лозница, област Разград за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Тръбач на 23 юни 2024 г.

ЗАПОВЕД N.292/15.05.2024 – Образувам 1 /един/ брой избирателна секция в село Тръбач, община Лозница, област Разград за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Тръбач на 23 юни 2024 г., съгласно Приложение № 1 – „Описание на административният адрес на секция в село Тръбач, община Лозница за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Тръбач на 23 юни 2024 г.“.


24.04.2024

Покана за Консултации за определяне състава на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на територията на с. Тръбач Община Лозница за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство на 23.06.2024 г.


05.03.2024

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на частичен избор за кмет на с. Тръбач на 23.06.2024 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 23.06.2024г. както следва: тел. 08475 2551;  тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.


05.03.2024

ЗАПОВЕД N.128/05.03.2024 г- Определяне места за поставяне на агитационни материали


5.03.2024

Указ № 50 на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тръбач, община Лозница, област Разград, на 23 юни 2024 г.

Обн. ДВ. бр.18 от 1 Март 2024г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс

ПОСТАНОВЯВАМ:

Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Тръбач, община Лозница, област Разград, на 23 юни 2024 г.

Издаден в София на 27 февруари 2024 г.

Подпечатан с държавния печат.