Избори 23.06.2024 (с.Тръбач)

05.03.2024

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на частичен избор за кмет на с. Тръбач на 23.06.2024 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 23.06.2024г. както следва: тел. 08475 2551;  тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.


05.03.2024

ЗАПОВЕД N.128/05.03.2024 г- Определяне места за поставяне на агитационни материали


5.03.2024

Указ № 50 на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тръбач, община Лозница, област Разград, на 23 юни 2024 г.

Обн. ДВ. бр.18 от 1 Март 2024г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс

ПОСТАНОВЯВАМ:

Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Тръбач, община Лозница, област Разград, на 23 юни 2024 г.

Издаден в София на 27 февруари 2024 г.

Подпечатан с държавния печат.