Проект „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА  СТАРТИРА ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFPR002-2.003 „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“, ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 06.10.2023 г (обновена 17.10.2023) ПРОЦЕДУРА … Продължете с четенето на Проект „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“