Избори 2021

Съобщение ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РАЗГРАД

ВАЖНО! За членове на секционни избирателни комисии

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите парламентарни избори, Сиела Норма Ви предлага възможност за он-лайн обучение на 31.03.2021 г. 01 и 02.04.2021 г. от 19 ч. за машинното гласуване

  1. Линкове към обучителните он-лайн срещи за съответните дни и часове, както следва:

За срещата днес-31.03. в 19:00 ч.:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Линк за включане в срещата на 31.03.2021 от 19:00 ч.

Learn More | Meeting options

За срещата на 01.04. в 19:00 ч.:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

За срещата на 02.04. в 19:00 ч.:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

/Тестът е предназначен за представителите на СИК.  Състои се от 20 въпроса. За успешното преминаване на теста са необходими над 90% (18 точки). Тестът може да се попълва многократно до постигане на необходимия минимум./

  • Контактите на Вашия обучител за днес-31.03. са:

Димитър Допчев – Обучител

Тел.: + 359 889 797 697

Ел. поща: dimi_stz@abv.bg


Методически указания за СИК


30.03.2021

ЗАПОВЕД N. 57/26.01.2021 г. – за опазване на обществения ред в деня на изборите (04.04.2021 г.) за народни представители за Народно събрание

22.03.2021

ЗАПОВЕД N.164/19.03.2021 г. – Образуване на подвижни избирателни секции


16.03.2021

ПОКАНА за консултации за определяне състава на Подвижна СИК на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.


Разяснителна кампания на ЦИК /видео/ – https://www.cik.bg/bg

Активно избирателно право
Гласуване на избиратели с увреждания

ПРОМЕНИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Обявление № 5 от 15.03.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:30 ч. на 12.02.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

Обявление № 4 от 15.03.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:30 ч. на 12.02.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

Обявление № 3 от 10.03.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:30 ч. на 12.02.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

Обявление № 2 от 05.03.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:30 ч. на 12.02.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 04.04.2021 г.

Обявление № 1 от 27.02.2021 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:30 ч. на 12.02.2021 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 04.04.2021 г.


19.02.2021

Избирателни списъци за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс, Избирателен район 18 – Разградски, Община Лозница

Избирателна секция N. 001 – с. Бели лом, ул. „Цариградско шосе“ 31 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 002 – с. Веселина, ул.“Христо Ботев“ 46 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 003 – с. Гороцвет, ул.“Искър“ 13 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 004 – с. Градина, ул.“Н.Й.Вапцаров“ 37- Списък избиратели

Избирателна секция N. 005 – с. Каменар, ул.“Тодювци“ 33 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 006 – с. Крояч, Кметство – Списък избиратели

Избирателна секция N. 007 – гр. Лозница, ул.“Дружба“ 15 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 008 – гр. Лозница, ул.“Дружба“ 21 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 009 – гр. Лозница, ул.“Дружба“ 31 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 010 – с. Ловско, ул.“Стара Планина“ 6 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 011 – с. Манастирци, ул.“Ал.Стамболийски“ 22- Списък избиратели

Избирателна секция N. 012 – с. Манастирско, ул.“Бели лом“ 20 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 013 – с. Сейдол, ул.“Г.С.Раковски“ 18А – Списък избиратели

Избирателна секция N. 014 – с. Синя вода, ул.“Стефан Караджа“ 14 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 015 – с. Студенец, ул.“Странджа“ 18 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 016 – с. Трапище, ул.“Христо Ботев“ 27 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 017 – с. Тръбач, ул.“Венелин“ 16 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 018 – с. Чудомир, ул.“Лудогорие“ 16 – Списък избиратели


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19


ПОКАНА за консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община Лозница за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

ЗАПОВЕД N.56/26.01.2021 г- Определяне места за поставяне на агитационни материали


ЗАПОВЕД N.81/08.02.2021 г- Избирателни секции

ЗАПОВЕД N.82/08.02.2021 г- места за обявяване на избирателните списъци

УКАЗ № 9 ОТ 14.01.2021 г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.
Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2021г.
На основание чл.98, т.1 от Конституцията на Република България във връзка с чл.4, ал.1 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.
Издаден в София на 14 януари 2021 г.
Подпечатан с държавния печат

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на  избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 04.04.2021г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.