Избори 29.10.2023

25.09.2023

ЗАПОВЕД N.512/08.08.2023 г- Определяне места за поставяне на агитационни материали


18.09.2023

Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.


11.09.2023

ЗАПОВЕД N.588/04.09.2023 – Определяне местата за поставяне на избирателни списъци за изборите на 29.10.2023 г.

ЗАПОВЕД N.587/04.09.2023 – Образуване на избирателни секции на територията на Община Лозница за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.


4.09.2023

Покана за Консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.


8.08.2023

Покана за Консултации за определяне състава на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.


03.08.2023

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 29.10.2023г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.


2.08.2023 г.

УКАЗ № 146 ОТ 31.07.2023 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Обн. ДВ. бр.67 от 4 Август 2023г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс

ПОСТАНОВЯВАМ:

Насрочвам избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Издаден в София на 31 юли 2023 г. Подпечатан с държавния печат.