Избори 29.10.2023

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – РЕЗУЛТАТИ


25.10.2023

ГРАФИК  ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ В ПРЕДИЗБОРНИЯ ДЕН – 28.10.2023 г.  ЗА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 г.

По редНаселено място СИК №Час на зареждане на горивоЧас на раздаване на бюлетини и материалиЧас на доставяне на машина за гласуване
1СИК № 181700002 С. Веселина11:3012:0012:50
2СИК № 181700001 С. Бели Лом11:3012:0013:10
3СИК№ 181700003 С. Гороцвет11:3012:0013:30
4СИК № 181700007 Гр. Лозница11:3012:0013:50
5СИК № 181700008 Гр. Лозница11:3012:0013:50
6СИК № 181700009 Гр. Лозница11:3012:0014:00
7СИК №181700016 С. Трапище11:3012:0014:10
8СИК №181700018 С. Чудомир11:3012:0014:30
9СИК № 181700013 С. Сейдол13 3014:0014:50
10СИК № 181700014 С. Синя вода13:3014:0015:10
11СИК № 181700010 С. Ловско13:3014:0015:30
12СИК № 181700015 С. Студенец13:3014:0015:50
13СИК № 181700004 С. Градина13:3014.0016:10
14СИК №181700005 С. Каменар13:3014.0016:30
15СИК № 181700006 С. Крояч12.0012.30
16СИК № 181700011 С. Манастирци12.0012.30
17СИК № 181700012 С. Манастирско12.0012.30
18СИК № 181700017 С. Тръбач12.0012.30
19СИК № 181700019 С. Ловско12.0012.30
20СИК № 181700020 С. Крояч12.3013.00
21ПСИК №181700021 Обща12.3013.00
22ПСИК 181700022 С. Бели Лом12.3013.00
23ПСИК №181700023 С. Веселина12.3013.00
24ПСИК № 181700024 Гр. Лозница12.3013.00

23.10.2023

ЗАПОВЕД N. 513/08.08.2023 г. – за опазване на обществения ред в деня на изборите (29.10.2023 г.) за общински съветници и кметове


20.10.2023

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК)


13.10.2023

ЗАПОВЕД N.678/13.10.2023 г- Образуване на 4 (четири) подвижни избирателни секции на територията на Община Лозница за избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, при провеждане на на изборите за общински съветници и кметове на 29.10. 2023 г.


25.09.2023

ЗАПОВЕД N.512/08.08.2023 г- Определяне места за поставяне на агитационни материали


18.09.2023

Избирателни списъци за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.


11.09.2023

ЗАПОВЕД N.588/04.09.2023 – Определяне местата за поставяне на избирателни списъци за изборите на 29.10.2023 г.

ЗАПОВЕД N.587/04.09.2023 – Образуване на избирателни секции на територията на Община Лозница за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.


4.09.2023

Покана за Консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.


8.08.2023

Покана за Консултации за определяне състава на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.


03.08.2023

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 29.10.2023г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.


2.08.2023 г.

УКАЗ № 146 ОТ 31.07.2023 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Обн. ДВ. бр.67 от 4 Август 2023г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс

ПОСТАНОВЯВАМ:

Насрочвам избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Издаден в София на 31 юли 2023 г. Подпечатан с държавния печат.