Избори 02.10.2022

30.09.2022

График за раздаване на материалите за изборите за народно събрание на 02.10.2022. Материалите ще се раздават на 01.10.2022 г.


27.09.2022

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОСЕМНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – РАЗГРАДСКИ

Дата /часОбщинаАдрес
26.09.2022 г. / 16:30 часаЗаветгр.Завет, ул.“Лудогорие“ №19А
Читалище „Саморазвитие“
26.09.2022 г.  / 17:45 часаКубратгр. Кубрат, ул.„Хан Крум“ №47
Спортна зала
27.09.2022 г.  / 17:30 часаРазградгр.Разград ,пл.„Независимост“ №2
Общински културен център
29.09.2022 г.  / 14:30 часаСамуилс.Самуил, ул.“Димитър Благоев“ №38
Читалище
29.09.2022 г.  / 15:00 часаЛозницагр. Лозница, ул.“Ивайло“ №1
ОДК
29.09.2022 г.  / 16:00 часаИсперихгр.Исперих, ул.“Васил Левски“ №70
Кино салон
29.09.2022 г.  / 16:30 часаЦар Калоянгр. Цар Калоян, ул.„Демокрация“
Зала на Читалището

27.09.2022

ЗАПОВЕД N. 461/03.08.2022 г. – за опазване на обществения ред в деня на изборите (02.10.2022 г.) за народни представители за Народно събрание


23.09.2022

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.(чл.39, ал.1 ИК)


21.09.2022

ГРАФИК ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СУЕМГ ЗА ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Дата на поставяне на СУЕМГНаселено мястоМясто на поставяне на СУЕМГНачален часКраен час
122.09.2022г.с.Синя водаул. „Ал.Стамболийски“№10 пред магазина на Севдие10.00ч.12.00ч.
222.09.2022г.гр.ЛозницаЧервената зала в читалището12.30ч.14.30ч.
321.09.2022г.с.ЧудомирКметство11.30ч.13.30ч.

ЗАПОВЕД N.579/19.09.2022 г. – Образуване на подвижни избирателни секции

19.09.2022

Обявление № 2 от 17.09.2022 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:00 ч. на 12.08.2022 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 02.10.2022 г.

Обявление № 1 от 31.08.2022 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 16:00 ч. на 12.08.2022 г. в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители на 02.10.2022 г.


12.09.2022

ГРАФИК ЗА ПОСТАВЯНЕ НА СУЕМГ ЗА ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

Дата на поставяне на СУЕМГНаселено мястоМясто на поставяне на СУЕМГНачален часКраен час
113.09.2022г.с.Синя водаКметство10.00ч.12.00ч.
214.09.2022г.гр.ЛозницаЧервената зала в читалището10.00ч.12.00ч.
315.09.2022г.с.Бели ЛомКметство10.00ч.12.00ч.
415.09.2022г.с.ВеселинаКметство13.00ч.15.00ч.
516.09.2022г.с.ЧудомирКметство10.00ч.12.00ч.
616.09.2022г.с.СейдолКметство12.00ч.14.00ч.
716.09.2022г.с.ТрапищеКметство14.30ч.16.30ч.
819.09.2022г.с.ЛовскоКметство10.00ч.12.00ч.
919.09.2022г.с.ГороцветКметство12.30ч.14.30ч.
1019.09.2022г.с.СтуденецКметство15.00ч.17.00ч.
1120.09.2022г.с.ГрадинаКметство10.00ч.12.00ч.
1220.09.2022г.с.КаменарКметство12.30ч.14.30ч.

08.09.2022

ПОКАНА за консултации за определяне състава на Подвижна СИК на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Изх. № 92- 00 – 43 / 08.09.2022 г.  

ДО

МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

КОАЛИЦИЯ „ПП”

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  „ИТН“

КОАЛИЦИЯ „БСП  ЗА  БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС”

КОАЛИЦИЯ  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

ОТНОСНО: провеждане на консултации за определяне състава на Подвижна СИК на територията на Община Лозница  за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022 г.

   На основание чл.91, ал.1-3 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 25-НС от 19.08.2022 г. на РИК и Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на Централната избирателна комисия,

ВИ КАНЯ

на 13 септември 2022 г. (вторник) от 10.00 часа в стая 303 на Общинска администрация, на третия етаж на допълнителни консултации за определяне състав на Подвижна Секционна избирателна комисия (ПСИК) за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия за произвеждане на изборите за Народно събрание на 02.10. 2022 г.

Консултациите ще се проведат в  стая  303  на  третия етаж в административната сграда на Община Лозница с адрес – гр.Лозница, ул. „Васил Левски” № 6

При провеждане на консултациите участващите партии и коалиции представят:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за  Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
  4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка „1“. 

   Поканата и приложените документи са публикувани на официалната интернет страница на Община Лозница  на адрес www.loznitsa.bg  

в рубриката „Избори 2022”,   „Консултации СИК”

КМЕТ:  / п /

/СЕВГИН  ШУКРИ /


20.08.2022

Избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс, Избирателен район 18 – Разградски, Община Лозница

Избирателна секция N. 001 – с. Бели лом, ул. „Цариградско шосе“ 31 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 002 – с. Веселина, ул.“Христо Ботев“ 46 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 003 – с. Гороцвет, ул.“Искър“ 13 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 004 – с. Градина, ул.“Н.Й.Вапцаров“ 37- Списък избиратели

Избирателна секция N. 005 – с. Каменар, ул.“Тодювци“ 33 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 006 – с. Крояч, Кметство – Списък избиратели

Избирателна секция N. 007 – гр. Лозница, ул.“Дружба“ 15 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 008 – гр. Лозница, ул.“Дружба“ 21 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 009 – гр. Лозница, ул.“Дружба“ 31 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 010 – с. Ловско, ул.“Стара Планина“ 6 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 011 – с. Манастирци, ул.“Ал.Стамболийски“ 22- Списък избиратели

Избирателна секция N. 012 – с. Манастирско, ул.“Бели лом“ 20 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 013 – с. Сейдол, ул.“Г.С.Раковски“ 18А – Списък избиратели

Избирателна секция N. 014 – с. Синя вода, ул.“Стефан Караджа“ 14 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 015 – с. Студенец, ул.“Странджа“ 18 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 016 – с. Трапище, ул.“Христо Ботев“ 27 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 017 – с. Тръбач, ул.“Венелин“ 16 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 018 – с. Чудомир, ул.“Лудогорие“ 16 – Списък избиратели


13.08.2022

ЗАПОВЕД N.465/08.08.2022 г. – Места за обявяване на избирателни списъци

ЗАПОВЕД N.464/08.08.2022 г. – Избирателни секции


09.08.2022

ПОКАНА за консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община Лозница за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022 г.

ЗАПОВЕД N.460/03.08.2022 г- Определяне места за поставяне на агитационни материали


09.08.2022

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на  избори за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 02.10.2022г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.


08.08.2022 г.

УКАЗ № 213 ОТ 01.08.2022 Г. ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АВГУСТ 2022 Г. И НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Обн. ДВ. бр.61 от 2 Август 2022г.

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

1. Разпускам Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022 г.

2. Насрочвам избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Издаден в София на 1 август 2022 г. Подпечатан с държавния печат