Избори 14.11.2021 (Балотаж 21.11.2021)

Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 21.11.2021 г.

Г Р А Ф И К

 ЗА РАЗДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 21 ноември 2021Г. НА 20 ноември 2021Г.

По редНаселено място СИК №Час на зареждане на горивоЧас на раздаване на бюлетини и материалиЧас на доставяне на машина за гласуване
1СИК № 181700002 С. Веселина11:3012:0012:50
2СИК № 181700001 С. Бели Лом11:3012:0013:10
3СИК№ 181700003 С. Гороцвет11:3012:0013:30
4СИК № 181700007 Гр. Лозница11:3012:0013:50
5СИК № 181700008 Гр. Лозница11:3012:0013:50
6СИК № 181700009 Гр. Лозница11:3012:0013:50
7СИК №181700016 С. Трапище11:3012:0014:10
8СИК №181700018 С. Чудомир11:3012:0014:30
9СИК № 181700013 С. Сейдол13 3014:0014:50
10СИК № 181700014 С. Синя вода13:3014:0015:10
11СИК № 181700010 С. Ловско13:3014:0015:30
12СИК № 181700015 С. Студенец13:3014:0015:50
13СИК № 181700004 С. Градина14:3015:0016:10
14СИК №181700005 С. Каменар14:3015:0016:30
15СИК № 181700006 С. Крояч13 3014:00
16СИК № 181700011 С. Манастирци13 3014:00
17СИК № 181700012 С. Манастирско13 3014:00
18СИК № 181700017 С. Тръбач13 3014:00
19СИК № 181700019 С. Ловско13 3014:00
20СИК № 181700020 С. Крояч13 3014:00
21ПСИК №181700021 Обща13 3014:00
22ПСИК 181700022 С. Бели Лом13 3014:00
23ПСИК №181700023 С. Веселина13 3014:00
24ПСИК № 181700024 Гр. Лозница13 3014:00
25ПСИК №181700025 С. Синя вода13 3014:00


11.11.2021

ГРАФИК

 ЗА РАЗДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14 ноември 2021Г. НА 13 ноември 2021Г.

По редНаселено място СИК №Час на зареждане на горивоЧас на раздаване на бюлетини и материалиЧас на доставяне на машина за гласуване
1СИК № 181700002 с.Веселина11:3012:0012:50
2СИК № 181700001 с.Бели Лом11:3012:0013:10
3СИК№ 181700003 С. Гороцвет11:3012:0013:30
4СИК № 181700007 Гр. Лозница11:3012:0013:50
5СИК № 181700008 Гр. Лозница11:3012:0013:50
6СИК № 181700009 Гр. Лозница11:3012:0013:50
7СИК №181700016 С. Трапище11:3012:0014:10
8СИК №181700018 С. Чудомир11:3012:0014:30
9СИК № 181700013 С. Сейдол13 3014:0014:50
10СИК № 181700014 С. Синя вода13:3014:0015:10
11СИК № 181700010 С. Ловско13:3014:0015:30
12СИК № 181700015 С. Студенец13:3014:0015:50
13СИК № 181700004 С. Градина14:3015:0016:10
14СИК №181700005 С. Каменар14:3015:0016:30
15СИК № 181700006 С. Крояч14:3015:00
16СИК № 181700011 С. Манастирци14:3015:00
17СИК № 181700012 С. Манастирско14:3015:00
18СИК № 181700017 С. Тръбач14:3015:00
19СИК № 181700019 С. Ловско14:3015:00
20СИК № 181700020 С. Крояч14:3015:00
21ПСИК №181700021 Обща14:3015:00
22ПСИК 181700022 С. Бели Лом14:3015:00
23ПСИК №181700023 С. Веселина14:3015:00
24ПСИК № 181700024 Гр. Лозница14:3015:00
25ПСИК №181700025 С. Синя вода14:3015:00

09.11.2021

Заповед 512/17.09.2021 – За опазване на обществения ред на територията на Община Лозница за изборите на 14.11.2021 г.


03.11.2021

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ОРГАНИЗИРА ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ С МАШИНИ

съвместно с представители на РИК – Разград

Община Лозница уведомява жителите на общината, че на 08 ноември 2021 г. ще могат да се включат в демонстративно пробно гласуване с машини.

Това е част от информационната кампания, която се организира с цел разясняване и улеснение на гражданите, във връзка с упражняването на техния вот.

Изготвен е график за разполагане на специализираното устройство за електронно машинно гласуване, на което жителите на общината ще могат да упражнят правото си на глас по същия начин, по който ще го направят на 14 ноември 2021 г. – деня на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители.

08.11.2021 г. /понеделник/  – Червената зала – гр. Лозница от 09:00 до 13:00 ч.


03.11.2021

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на
републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.


29.10.2021

Пробно гласуване с машини


21.10.2021

Заповед 559/21.10.2021 – За образуване на 6 броя подвижни избирателни секции на територията на Община Лозница за изборите на 14.11.2021 г.


21.10.2021

Консултации за определяне състава на Подвижна СИК на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент,както и избори за народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 г.

Изх. № 92- 00 – 45

Дата: 21.10.2021 г.  

ДО

МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  „ИТН“

КОАЛИЦИЯ „БСП  ЗА  БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС”

КОАЛИЦИЯ  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ”

КОАЛИЦИЯ „ИСМВ“

ОТНОСНО: провеждане на консултации за определяне състава на Подвижна СИК на територията на Община Лозница  за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за  народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 г.

На основание чл.91, ал.1-3 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 26-ПВР/НС от 01.10.2021 г. на РИК и Решение № 766-ПВР/НС от 20.10.2021 г. на Централната избирателна комисия,

ВИ КАНЯ

на 25 октомври 2021 г. (понеделник) от 10.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация, на третия етаж на допълнителни консултации за определяне състав на Секционната избирателна комисия (СИК) за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия за произвеждане на изборите за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Консултациите ще се проведат в  стая  303  на  третия етаж в административната сграда на Община Лозница с адрес – гр.Лозница, ул. „Васил Левски” № 6

При провеждане на консултациите участващите партии и коалиции представят:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
  2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
  3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
  4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка „1“. 

   Поканата и приложените документи са публикувани на официалната интернет страница на Община Лозница  на адрес www.loznitsa.bg  

в рубриката „Избори 2021”,   „Консултации СИК”

 ЗА КМЕТ: /п/  

 ПО ЗАПОВЕД № 542 / 11.10.2021г.

ГЮКЧАН АХМЕД ЗАМЕСТНИК – КМЕТ


Избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс, Избирателен район 18 – Разградски, Община Лозница

Избирателна секция N. 001 – с. Бели лом, ул. „Цариградско шосе“ 31 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 002 – с. Веселина, ул.“Христо Ботев“ 46 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 003 – с. Гороцвет, ул.“Искър“ 13 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 004 – с. Градина, ул.“Н.Й.Вапцаров“ 37- Списък избиратели

Избирателна секция N. 005 – с. Каменар, ул.“Тодювци“ 33 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 006 – с. Крояч, Кметство – Списък избиратели

Избирателна секция N. 007 – гр. Лозница, ул.“Дружба“ 15 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 008 – гр. Лозница, ул.“Дружба“ 21 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 009 – гр. Лозница, ул.“Дружба“ 31 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 010 – с. Ловско, ул.“Стара Планина“ 6 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 011 – с. Манастирци, ул.“Ал.Стамболийски“ 22- Списък избиратели

Избирателна секция N. 012 – с. Манастирско, ул.“Бели лом“ 20 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 013 – с. Сейдол, ул.“Г.С.Раковски“ 18А – Списък избиратели

Избирателна секция N. 014 – с. Синя вода, ул.“Стефан Караджа“ 14 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 015 – с. Студенец, ул.“Странджа“ 18 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 016 – с. Трапище, ул.“Христо Ботев“ 27 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 017 – с. Тръбач, ул.“Венелин“ 16 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 018 – с. Чудомир, ул.“Лудогорие“ 16 – Списък избиратели


27.09.2021

Покана за консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на Община Лозница провеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България, както и избор на народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 г.

27.09.2021

ЗАПОВЕД N.515/20.09.2021 г- Места за обявяване на избирателни списъци


23.09.2021

ЗАПОВЕД N.514/20.09.2021 г- Образуване на избирателни секции


20.09.2021

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България, както и избори за народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин:

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 11.07.2021 г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.


ЗАПОВЕД N.511/17.09.2021 г- Определяне места за поставяне на агитационни материали