Избори 14.11.2021

Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.


20.09.2021

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България, както и избори за народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин:

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 11.07.2021 г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.


ЗАПОВЕД N.511/17.09.2021 г- Определяне места за поставяне на агитационни материали