Преброяване 2021

30.09.2021 г.

Срокът за обхода на преброителите при Преброяване 2021 се удължава до 10 октомври

На заседанието си днес правителството промени Решение № 61 от 21.01.2021 г., така че преброителите да могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 часа на
10 октомври 2021 година. Срокът за обход на преброителите се удължава е една седмица. Удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите да завършат дейностите си и да съберат цялата необходимата информация в изпълнение на европейското и националното законодателства.

Срокът на онлайн преброяването изтича в 24.00 часа на 30 септември. Дотогава всеки, който желае може да се преброи чрез Информационна система „Преброяване 2021“. Електронното преброяване е по-бързо и удобно, а и не е нужно хората да чакат преброител. За попълването на електронната преброителна карта е необходима регистрация. За целта са задължителни наличие на валиден имейл адрес и български документ за самоличност. С една регистрация се преброява едно жилище и всички лица, които обичайно живеят в него. Лицето, което прави регистрацията трябва задължително да бъде преброено с електронната карта.

Към 6 часа на 29 септември преброените онлайн в област Разград са 18538 души, разпределени в 8094 домакинства. Това е 16.9% от населението на областта по последни статистически данни. От всички електронно преброени лица близо 71% са от община Разград. Най-ниска е активността в община Самуил – 0.8%.

Преброените от преброители към края на 28 септември са 48307. Така общо преброените хора в област Разград са 66845 души, или 60.9%.


Списък на одобрените кандидати за преброители и техните позиции

№ ОбластОбщинаИмеФамилияЕГНпозиция
1РазградЛозницаАбдуллахАхмед8609******преброител
2РазградЛозницаАЙХАНХАСАН7908******преброител
3РазградЛозницаАЙШЕКЕРИМ7707******контрольор
4РазградЛозницаАЙШЕБОЛУТОВА8602******преброител
5РазградЛозницаАЙШЕ АХМЕД8201******преброител
6РазградЛозницаАЛТАНХЮСЕИНОВ7708******преброител
7РазградЛозницаАТЧЕИСМАИЛОВА7308******преброител
8РазградЛозницаВИЖДАНАХМЕД7409******резерва
9РазградЛозницаГЮЛДЖИХАНАЛИ 6809******преброител
10РазградЛозницаГЮЛНАСИЕХАСАНОВА7205******преброител
11РазградЛозницаДАНИЕЛАХРИСТОВА7109******преброител
12РазградЛозницаДЖЕЙЛЯНФИКРЕТ9307******контрольор
13РазградЛозницаЕВГЕНИДИМИТРОВ9905******преброител
14РазградЛозницаЕМИНЕМУСА7608******преброител
15РазградЛозницаЕМРАНАЛИЕВА8809******преброител
16РазградЛозницаИКБАЛЕИСМАИЛОВА6808******преброител
17РазградЛозницаКАТЯЧАКЪРОВА7703******резерва
18РазградЛозницаМАРИЙКАПЕТРОВА7010******преброител
19РазградЛозницаМЕХРИБАНАХМЕД6609******преброител
20РазградЛозницаНАТАЛИЯИВАНОВА8502******преброител
21РазградЛозницаНЕДЖИБШЕРИФ9808******преброител
22РазградЛозницаНУРТЕНСАМИЕВА8911******преброител
23РазградЛозницаПАХТЕНРАФЕТОВА9105******преброител
24РазградЛозницаРОСИЦА НЕШЕВА5111******контрольор
25РазградЛозницаРУМЯНАВЛАДИМИРОВА5407******контрольор
26РазградЛозницаСАНЕЛИМАНОВА9507******преброител
27РазградЛозницаСВЕТЛАСТОЯНОВА9011******преброител
28РазградЛозницаСЕЛИМЕИСМАИЛОВА8611******преброител
29РазградЛозницаСЕЛИМЕШУКРИ8008******преброител
30РазградЛозницаСИЙКААМЕРИКАНОВА7312******преброител
31РазградЛозницаСИЛВИЯСТОИЛОВА6910******преброител
32РазградЛозницаСТАНКОВАСИЛЕВ5402******резерва
33РазградЛозницаСУНАЙСАЛИ7110******преброител
34РазградЛозницаСЮЛБИЕНАСУФ8403******преброител
35РазградЛозницаХАВААХМЕДОВА8804******преброител
36РазградЛозницаХАВАСАЛИЕВА8902******преброител
37РазградЛозницаХАТИДЖЕМЕХМЕД7812******преброител
38РазградЛозницаШУРАЙМУСТАФА7211******контрольор
39РазградЛозницаЮКСЕЛ ЧЕЛЕК6203******контрольор
40РазградЛозницаЮЛКАБОЙКОВА5806******контрольор
41РазградЛозницаЮМГЮЛЧИТАКОВА8812******преброител