Преброяване 2021

Списък на одобрените кандидати за преброители и техните позиции

№ ОбластОбщинаИмеФамилияЕГНпозиция
1РазградЛозницаАбдуллахАхмед8609******преброител
2РазградЛозницаАЙХАНХАСАН7908******преброител
3РазградЛозницаАЙШЕКЕРИМ7707******контрольор
4РазградЛозницаАЙШЕБОЛУТОВА8602******преброител
5РазградЛозницаАЙШЕ АХМЕД8201******преброител
6РазградЛозницаАЛТАНХЮСЕИНОВ7708******преброител
7РазградЛозницаАТЧЕИСМАИЛОВА7308******преброител
8РазградЛозницаВИЖДАНАХМЕД7409******резерва
9РазградЛозницаГЮЛДЖИХАНАЛИ 6809******преброител
10РазградЛозницаГЮЛНАСИЕХАСАНОВА7205******преброител
11РазградЛозницаДАНИЕЛАХРИСТОВА7109******преброител
12РазградЛозницаДЖЕЙЛЯНФИКРЕТ9307******контрольор
13РазградЛозницаЕВГЕНИДИМИТРОВ9905******преброител
14РазградЛозницаЕМИНЕМУСА7608******преброител
15РазградЛозницаЕМРАНАЛИЕВА8809******преброител
16РазградЛозницаИКБАЛЕИСМАИЛОВА6808******преброител
17РазградЛозницаКАТЯЧАКЪРОВА7703******резерва
18РазградЛозницаМАРИЙКАПЕТРОВА7010******преброител
19РазградЛозницаМЕХРИБАНАХМЕД6609******преброител
20РазградЛозницаНАТАЛИЯИВАНОВА8502******преброител
21РазградЛозницаНЕДЖИБШЕРИФ9808******преброител
22РазградЛозницаНУРТЕНСАМИЕВА8911******преброител
23РазградЛозницаПАХТЕНРАФЕТОВА9105******преброител
24РазградЛозницаРОСИЦА НЕШЕВА5111******контрольор
25РазградЛозницаРУМЯНАВЛАДИМИРОВА5407******контрольор
26РазградЛозницаСАНЕЛИМАНОВА9507******преброител
27РазградЛозницаСВЕТЛАСТОЯНОВА9011******преброител
28РазградЛозницаСЕЛИМЕИСМАИЛОВА8611******преброител
29РазградЛозницаСЕЛИМЕШУКРИ8008******преброител
30РазградЛозницаСИЙКААМЕРИКАНОВА7312******преброител
31РазградЛозницаСИЛВИЯСТОИЛОВА6910******преброител
32РазградЛозницаСТАНКОВАСИЛЕВ5402******резерва
33РазградЛозницаСУНАЙСАЛИ7110******преброител
34РазградЛозницаСЮЛБИЕНАСУФ8403******преброител
35РазградЛозницаХАВААХМЕДОВА8804******преброител
36РазградЛозницаХАВАСАЛИЕВА8902******преброител
37РазградЛозницаХАТИДЖЕМЕХМЕД7812******преброител
38РазградЛозницаШУРАЙМУСТАФА7211******контрольор
39РазградЛозницаЮКСЕЛ ЧЕЛЕК6203******контрольор
40РазградЛозницаЮЛКАБОЙКОВА5806******контрольор
41РазградЛозницаЮМГЮЛЧИТАКОВА8812******преброител