Избори 11.07.2021

31.05.2021

Избирателни списъци за провеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс, Избирателен район 18 – Разградски, Община Лозница

Избирателна секция N. 001 – с. Бели лом, ул. „Цариградско шосе“ 31 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 002 – с. Веселина, ул.“Христо Ботев“ 46 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 003 – с. Гороцвет, ул.“Искър“ 13 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 004 – с. Градина, ул.“Н.Й.Вапцаров“ 37- Списък избиратели

Избирателна секция N. 005 – с. Каменар, ул.“Тодювци“ 33 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 006 – с. Крояч, Кметство – Списък избиратели

Избирателна секция N. 007 – гр. Лозница, ул.“Дружба“ 15 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 008 – гр. Лозница, ул.“Дружба“ 21 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 009 – гр. Лозница, ул.“Дружба“ 31 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 010 – с. Ловско, ул.“Стара Планина“ 6 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 011 – с. Манастирци, ул.“Ал.Стамболийски“ 22- Списък избиратели

Избирателна секция N. 012 – с. Манастирско, ул.“Бели лом“ 20 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 013 – с. Сейдол, ул.“Г.С.Раковски“ 18А – Списък избиратели

Избирателна секция N. 014 – с. Синя вода, ул.“Стефан Караджа“ 14 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 015 – с. Студенец, ул.“Странджа“ 18 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 016 – с. Трапище, ул.“Христо Ботев“ 27 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 017 – с. Тръбач, ул.“Венелин“ 16 – Списък избиратели

Избирателна секция N. 018 – с. Чудомир, ул.“Лудогорие“ 16 – Списък избиратели


25.05.2021

ПОКАНА за консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община Лозница за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г.


20.05.2021

ЗАПОВЕД N.239/17.05.2021 г- Определяне места за поставяне на агитационни материали

ЗАПОВЕД N.241/17.05.2021 г- Избирателни секции

ЗАПОВЕД N.242/17.05.2021 г- места за обявяване на избирателните списъци


12.05.2021

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на  избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 11.07.2021г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.


11.05.2021

Държавният глава подписа указ за произвеждането на парламентарни избори на 11 юли 2021 г.

УКАЗ № 130 ОТ 10.05.2021 Г. ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И
ПЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 12 МАЙ 2021 Г. И НАСРОЧВАНЕ НА
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.
В сила от 12.05.2021 г.
Обн. ДВ. бр.39 от 12 Май 2021г.
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:

  1. Разпускам Четиридесет и петото Народно събрание на 12 май 2021 г.
  2. Насрочвам избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.
    Издаден в София на 10 май 2021 г.
    Подпечатан с държавния печат.