Процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имот – публична общинска собственост – „Фитнес зала“

ЗАПОВЕД № 423/21.06.2024 г.        На основание чл. 44,  ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.7 от Закон за общинската собственост, чл.15, ал.1 от … Read More

Процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имот – публична общинска собственост – терени в с.Манастирско и гр.Лозница

ЗАПОВЕД № 422/21.06.2024 г.       На основание чл. 44,  ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.7 от Закон за общинската собственост, чл.15, ал.1 от Наредба … Read More

ОБЯВА за провеждане на конкурс на 18.06.2024 г. във в.ф. 54 800 — Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за сержанти — военни оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър от лица, завършили граждански, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбин

Заповед № ОХ-436/08.05.2024 г. на министъра на отбраната на Република България

ОБЯВА за провеждане на конкурс за заемане на една офицерска длъжност във военно формирование 56030 – София със заповед № ОХ-427/02.05.2024 г. на министъра на отбраната на Република България

Заповед № ОХ-427/02.05.2024 г. на министъра на отбраната на Република България