Заповед избор на изпълнител за предоставяне краткосрочен кредит

ЗАПОВЕД № 196/05.04.2024 г.       В Община Лозница е проведена процедура с предмет: „Избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник, която да предостави краткосрочен кредит на община Лозница“ , в която … Read More