Заповед за възмездно отдаване под наем на помещение

ЗАПОВЕД № 64/01.02 2024 г.                                                                                                                          На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 от Закон за общинската собственост, чл. 17 … Read More